Forældremyndighed
“Det er vigtigt for mig, at hver eneste sag om forældremyndighed eller bopæl, jeg arbejder med, bliver belyst til mindste detalje”

SAMVÆR

Har du brug for en advokat til en sag, der kun handler om samvær?

Jeg mener, at du i mange samværssager, når sagen KUN handler om samvær, kan få en hjælp andet steds, der er mindst lige så god og som oftest langt billigere.

Hvis du ønsker at få en advokat med i statsforvaltningen

Er din sag kun om samvær - og ikke om forældremyndighed eller barnets bopæl - og er den særligt juridisk kompliceret? Eller har du af anden grund et særligt ønske om at møde op med en advokat i statsforvaltningen, vil jeg rådgive dig til at kontakte advokat Marita Susanna Hinge på mit kontors afdeling i Aarhus. Advokat Marita Susanna Hinge er specialist i samværssager i statsforvaltningen og vil være den rigtige at tage med.

HVERT 3. BARN kan være bisidder i statsforvaltningen

HVERT 3. BARN er en virksomhed, der har specialiseret sig i at yde rådgivning i samværssager. De har både jurister, psykologer og andre faggrupper ansat, og flere af medarbejderne har tidligere arbejdet i statsforvaltningerne. HVERT 3. BARN har derfor et særligt indgående kendskab til, hvordan statsforvaltningerne arbejder med sagerne, og hvad statsforvaltningerne lægger vægt på.

Jeg vil derfor også anbefale, at du, der har en samværssag - der ikke handler om forældremyndighed eller barnets bopæl - tager kontakt til HVERT 3. BARN og lader dem vejlede dig i processen. De er, sagt på jævnt dansk, piv-dygtige, og den vejledning, du vil få, er mindst lige så god som den, du vil få hos en advokat. Og så gør det vel ikke noget, at det er langt billigere at få rådgivning hos HVERT 3. BARN, end hos en advokat.

Har du en sag, der også handler om forældremyndighed eller barnets bopæl, skal du have en advokat på banen. Disse sager ender ofte i retten – og det er advokatens hjemmebane.
Kort sagt: Retten er advokatens hjemmebane – statsforvaltningerne er for det meste HVERT 3. BARNs hjemmebane.

Handler din sag om både forældremyndighed, bopæl og samvær, vil jeg anbefale, at du lader HVERT 3. BARN tage sig af den del af sagen, der handler om samvær – og lader advokaten tage sig af den del, der handler om forældremyndighed og/eller barnets bopæl. Og lader advokaten og HVERT 3. BARN samarbejde om at hjælpe dig bedst muligt.

Læs mere om HVERT 3. BARN på www.h3b.dk

Og læs mere om reglerne for samvær i de øvrige menupunkter til venstre.