Jeg kender de forskellige myndigheder og aktørers roller indgående, og jeg kan derfor hjælpe med at navigere sikkert imellem disse.

Kontakt Nanna Bolund

Jeg hjælper og rådgiver lige så meget, som der er behov for, og jeg leverer også gerne en køreplan til de af jer, der har det bedre med selv at stå for processen og mest har brug for overordnede råd og vejledning.
Tag fat i mig nu på 69 13 88 00 eller nab@advohus.dk.

Nanna Bolund - Advokat med speciale i samvær, forældremyndighed og bopæl

Det er centralt for mig at levere høj faglighed ved min rådgivning – det handler om børn, og derfor skal der ydes en ekstra indsats, og det ansvar tager jeg meget alvorligt. Jeg har en solid juridisk baggrund for at tage mig af al relevant lovgivning, det vil sige udover det familieretlige også de forvaltningsretlige og socialretlige aspekter. Jeg hjælper med at identificere de relevante problemstillinger, så du som forælder ikke skal være bekymret for at overse noget.
Jeg bestræber mig på at være meget tydelig omkring, hvordan processen forløber og bliver fremadrettet – vi kan ikke forudse, hvad der sker, men vi kan forberede os ud fra den erfaring, jeg har. Det er vigtigt, at alle bliver klædt på til at komme videre, uanset om og hvor meget I kender systemet i forvejen. Min rådgivning vil altid tage udgangspunkt i jeres konkrete behov og ståsted.
Jeg arbejder altid ud fra barnets bedste og vil derfor både støtte dig og udfordre dig ud fra barnets perspektiv. Jeg er også ærlig i min rådgivning, så jeg ikke er med til at sætte forventninger, som kan føre til store skuffelser og sorg.

Kort om Nanna Bolund:

  • Jurist fra Københavns Universitet og University of Edinburgh 2005
  • Advokatfuldmægtig i Plesner 2005-2006
  • Specialiseret i familieret og Forældreansvarsloven, Procesbevillingsnævnet (2007-2010)
  • Mødeleder i Statsforvaltningens familieretskontor (2010-2012)
  • På rejse igennem Sydøstasien 2013
  • Juridisk konsulent i Hvert 3. barn (2014-2018)
  • Selvstændig chefjurist i Samværsbørn januar-november 2019
  • Advokatfuldmægtig i Strauss og Garlik november 2019
  • Ivrig debattør omkring udfordringerne for børn og forældre i skilsmisser med artikler og kronikker bl.a. i Information, Berlingske, Jyllandsposten og Politiken

Bekendt med myndigheder og aktørers roller

Jeg kender de forskellige myndigheder og aktørers roller indgående, og jeg kan derfor hjælpe med at navigere sikkert imellem disse.