Ud over at klare det juridiske, guider vi dig trygt gennem processerne. Vi er på din side og arbejder for at skaffe de bedste betingelser for dig og dit barn.

Kontakt Pernille M. M. Lauritsen

Jeg ser det som min fornemste opgave som advokat at være der for dig og sikre din retssikkerhed.
Grundlaget for rettens beslutninger skal være i orden, og jeg sørger for, at du får den proces, du har krav på.
Ring til mig på 71 91 99 11.

Pernille Mary Marie Lauritsen – juraen skal arbejde for dig

Jeg brænder for at arbejde med juraen, dér hvor den betyder noget for mennesker – og hvor jeg kan være med til at løse nogle helt konkrete problemer for mine klienter. Derfor har det været et meget bevidst valg for mig at arbejde med forældremyndighed, bopæl og samvær.

Efter 11 år i politiet, hvor jeg ofte stod i akutte situationer med børn og forældre, ønskede jeg at komme ind tidligt i processen, hvor jeg kan være med til at løse og forebygge problemer med forældremyndighed, bopæl og samvær.

Jeg er advokat for dig som forælder

Jeg er advokat for dig som forælder. Når du ønsker at starte en retssag om forældremyndighed, bopæl og samvær bunder det altid i en bekymring for dit barn. Jeg skal finde de argumenter, der underbygger den bekymring og få din side af sagen præsenteret bedst muligt, både i Familieretshuset og i Familieretten.

Jeg ved, hvad domstolene lægger vægt på

Sagerne om forældremyndighed er ofte komplekse, og det er vigtigt for mig at komme hele vejen rundt om din sag og få alle aspekter med. Jeg har brug for at høre den fulde historie fra dig og få alle vinkler med. Det er så min opgave at grave mig ned i historien, sortere i oplysningerne og fremhæve det, der er vigtigst at gå videre med i en retssag.

Du kan regne med dialog og ærlighed fra min side

Du kan regne med, at jeg er ærlig over for dig. Jeg rådgiver dig ud fra min faglige mening om, hvordan du står med din sag – om du reelt har en chance for at vinde sagen. Du skal lægge dit krudt det rigtige sted. Og jeg skal nok sige til, hvis jeg mener, du har en dårlig sag.

Derfor lægger jeg stor vægt på dialogen med dig. Du skal være med hele vejen og forstå processen og de valg, vi tager i løbet af sagen. Her er det væsentligt for mig, at du er opmærksom på, hvordan de valg virker ude i den virkelige verden, udenfor retssalen. Du skal kunne stå på mål for dine valg overfor dit barn og din modpart, også på længere sigt.

Pernille Mary Marie Lauritsen, forældremyndighedsadvokat

Jeg har beskæftiget mig med familieret, siden jeg begyndte som advokatfuldmægtig i 2013 og brænder for at arbejde med de juridiske aspekter af forældremyndighed, bopæl og samvær.

  • Jurist fra Københavns Universitet i 2013
  • Ansat i Politiet som politiassistent i 11 år
  • Undervist i civilretlige emner på Politiskolen
  • Advokat (L)

Gennemgående kendskab til systemet og paragrafferne

Jeg kender systemet og paragrafferne og ved derfor, hvilke oplysninger vi skal inddrage og hvilke oplysninger, der blot forstyrrer billedet i forhold til domstolene. Her er det vigtigt, at du har tillid til mig og min faglighed og stoler på, at jeg kan identificere, hvad der relevant for sagen, og hvad Familieretten vil lægge vægt på.