Ud over at klare det juridiske, guider vi dig trygt gennem processerne. Vi er på din side og arbejder for at skaffe de bedste betingelser for dig og dit barn.

Kontakt Tanja Graabæk

Mange skilsmissebørn kommer i klemme, når deres forældre er uenige om samvær, bopæl og forældremyndighed.
Jeg vil gerne bidrage til at sikre så mange skilsmissebørn som muligt et roligt børneliv.
Tag fat i mig på 69 13 88 00 nu.

Tanja Graabæk – børneadvokat med speciale i samvær, bopæl og forældremyndighed

Skilsmissebørn er en udsat gruppe børn. Mange skilsmissebørn kommer i klemme, når deres forældre er uenige om samvær, bopæl og forældremyndighed – og jeg vil gerne bidrage til at sikre så mange skilsmissebørn som muligt et roligt børneliv. Derfor er børnene og deres trivsel altid i fokus, uanset om jeg arbejder med familieretlige retssager eller med familieretlige sager i det administrative system - Familieretshuset.

Sager kan ikke løftes med jura alene

Som din advokat i sager om samvær, bopæl og forældremyndighed er det min opgave at hjælpe dig godt videre og at stille dig bedst muligt juridisk og strategisk i forhold til myndigheder og din modpart. Det kan jeg, fordi jeg gennem et langt arbejdsliv har specialiseret mig i denne type sager – med særligt fokus på samværssagerne. Det er sager, der ikke kan løftes med jura alene, da de kræver en indgående børnepsykologisk indsigt. Derfor har jeg i mange år haft et tæt samarbejde med børnepsykologer.

Du får en strategisk fordel

Forældre, der står med problemer med samvær, bopæl og forældremyndighed, står meget alene overfor systemet – et system, de ikke kender og ikke kan gennemskue. Det kan jeg. Jeg kan forklare de juridiske rammer, så de er til at forstå, ligesom jeg kan guide dig til den bedste vej rundt i systemet.

Jeg har en baggrund fra Statsforvaltningen og Ankestyrelsen samt organisationen Hvert 3. barn. Det betyder, at jeg har arbejdet med systemet fra begge sider af bordet, og at jeg kender spillereglerne udefra og motorrummet indefra. Derfor får du en strategisk fordel, hvis du vælger mig som din advokat i din sag om samvær, bopæl og forældremyndighed. Jeg kan sikre, at vi tager de optimale skridt på de rigtige tidspunkter, både i forhold til Familieretshuset og Familieretten.

Få en fremtidssikret løsning

Jeg hjælper dig med din sag og med dit barns sag. Jeg er den, der holder øjet på bolden – barnet i midten – så vi finder den bedst mulige løsning for dit barn. Det med en respekt for, at man har barn sammen for livet, og at I derfor skal samarbejde, også når en eventuel retssag er overstået. Den løsning definerer vi i fællesskab, og sammen arbejder vi for at sikre dit barns trivsel og udvikling. Jeg smøger dog selvfølgelig også ærmerne op og skærper tonen, hvor sagen berettiger til det.

En advokat, der står på barnets side

Jeg har arbejdet med det familieretlige område i hele min tid som advokat – og skilsmissebørn står mit hjerte nær. Jeg hjælper gerne med at sikre dit. Tag fat i mig på tag@advohus.dk eller ring på 69 13 88 00.

  • Uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet
  • Jurist i Statsforvaltningen og Ankestyrelsen (Familiestyrelsen)
  • Chefjurist og partner i Hvert 3. barn
  • Mediator (konfliktmægler)
  • HD i organisation & ledelse fra Copenhagen Business School

Min funktion er at gavne din sag og dit barn

Jeg har stor forståelse og respekt for den situation, som en sag om samvær, bopæl og forældremyndighed sætter alle involverede parter i, og hvor svært det må være for dig. Du vil derfor blive mødt empatisk og respektfuldt - men jeg tjener dig bedst, ved også at sige det, du har behov for at høre, frem for det du gerne vil høre. Min funktion er at gavne din sag og dit barn.