Forældremyndighed
“Jeg kan være med dig hele vejen. Du slipper for at holde styr på formalia og paragraffer og er sikret en person, der er fuldt og helt på din side.”

HVAD INDEBÆRER FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED?

Når I har fælles forældremyndighed, skal I blive enige om de store spørgsmål i barnets liv. Barnets navn, religion, skoleretning og bopæl er eksempler på ting, I skal være enige om. Derudover må der ikke være svære og uovervindelige samarbejdsvanskeligheder. Store samarbejdsvanskeligheder kan give anledning til, at den ændring af forældremyndigheden - at den fælles forældremyndighed bliver taget op til revision. Barnet vil næsten altid blive fanget i forældrenes konflikt – og det kan føre til at retten vurderer, at I ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. Hvis det er tilfældet, skal den, som barnet er mest knyttet til, have forældremyndigheden alene. 

Bopælsforælderens rettigheder

I skal sammen beslutte, hvor barnet så skal bo. Den af jer, som barnet bor hos, er bopælsforælder, den anden er samværsforælder. Bopælsforælderen har nogle rettigheder over barnet, som den anden forælder ikke har del i – blandt andet retten til at flytte med barnet, blot den anden forælder informeres seks uger før. Den anden forælder kan så nå at starte en bopælssag, hvis der er uenighed om flytningen. Også de overordnede forhold om barnets daglige liv, bestemmer bopælsforælderen – valg af daginstitution, valg af skole, fritidsaktiviteter og hele den direkte daglige omsorg.
I skal dog stadig være enige om andre væsentlige beslutninger om barnets liv – medicinske indgreb, valg af skoleretning og videreuddannelse, religion, navnevalg, pas og flytning udenfor landets grænser og andet.

Dagligdags beslutninger

Begge forældre træffer hver i sær dagligdags beslutninger om barnet – mad, tøj, sengetider osv. – når I har barnet hos jer.

Hvis I bliver uenige på trods af fælles forældremyndighed

Hvis I ikke kan blive enige om væsentlige beslutninger om barnets liv, så kan I benytte statsforvaltningens tilbud om konfliktmægling eller børnesagkyndig rådgivning. Statsforvaltningen kan holde møder med jer sammen og hver for sig, altid med udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet.

Ønsker du at ændre delt forældremyndighed?

Er I uenige om forældremyndighed, samvær eller bopæl – eller oplever du, at din version af historien ikke kommer frem - så kontakt mig. Som advokat kender jeg regler og procedurer – jeg sikrer, at du bliver hørt og får din version af historien frem. Du kan slappe af og vide, at din sag bliver taget hånd om. Jeg har stor erfaring med sager om forældremyndighed, samvær og bopæl og kan hjælpe dig, både i statsforvaltningen og i en eventuel retssag.