Forældremyndighed
“Du skal have fuld tillid til mig som din advokat. Udover at klare det juridiske, skal jeg guide dig trygt gennem processerne. Jeg er på din side og arbejder for at skaffe de bedste betingelser for dig og dit barn.”

Generelle oplysninger - herunder advokat-etik

Hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik I/S, CVR nr. 27 40 46 34, er alle advokater beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne har alle tegnet advokat-ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler ved forsikringsselskabet HDI Gerling Forsikring, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Bankforbindelser

Jyske Bank: 7250 - 161616-2
Danske Bank: 4633 - 4633 858 322
Nordea: 1944 - 5496 599 227

Advokatfirmaets rådgivning og forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Klager over salær

Advokatnævnet har kompetencen til at behandle adfærdsklager og tvister vedrørende advokaters salær.
Advokatnævnet har adresse på Kronprinsessegade 28, 1306 København K. 
Du kan læse mere om Advokatnævnet på deres hjemmeside.

God advokatskik

Advokaterne er alle omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik - se eventuelt www.advokatsamfundet.dk