Forældremyndighed
“Med mig ved din side er du sikker på, at alle muligheder bliver prøvet af, og at din sag bliver præsenteret loyalt og ud fra dit og dit barns perspektiv.”

BØRNESAGKYNDIG UNDERSØGELSE

En børnesagkyndig undersøgelse skal belyse barnets forhold til forældrene, og hvad der er det bedste for barnet fremover. I undersøgelsen vil den børnesagkyndige blandt andet se på den enkelte forælders ressourcer og interaktionen mellem barn og forælder. Typisk vil den indeholde samtaler med forældrene og med barnet, samt observationer af forældre og barn sammen. Den børnesagkyndige kan også indhente oplysninger fra offentlige myndigheder så som skolen, lægen, kommunen osv. Fokus vil hele tiden være på barnets bedste og på at få barnets perspektiv gjort synligt, så objektivt som muligt.
En børnesagkyndig undersøgelse er grundig og tager derfor typisk et par måneder. Det er retten, der udpeger, hvilken psykolog, der skal udarbejde undersøgelsen. Børnesagkyndige undersøgelser danner ofte grundlag for en afgørelse i en retssag.
Hvis statsforvaltningen eller retten vurderer, at der er behov for en børnesagkyndig undersøgelse, kan den sættes i gang i statsforvaltningen eller ved retten.

Børnesagkyndig erklæring

Hvis en forælder får afslag på samvær eller samværet bliver ophævet, skal der normalt udarbejdes børnesagkyndige erklæringer til brug for vurderingen.
Ind i mellem bliver samvær med overvågning sat i stedet for en børnesagkyndig erklæring. En børnesagkyndig observerer den samværsberettigede og barnet sammen og vurderer samspillet og barnets reaktioner. Derved får den børnesagkyndige et indtryk af, om den anden forælder har berettiget grund til at ønske, at kontakten skal afbrydes. Oplysninger om forløbet af et overvåget samvær kan indgå selvstændigt ved statsamtets afgørelse eller føre til, at der bliver foretaget en egentlig børnesagkyndig undersøgelse.