Forældremyndighed
“Begge forældre har ansvar for, at barnet har samvær. Loven sikrer begge forældres ret til samvær med barnet og barnets ret til samvær med begge forældre - også selvom forældrene er uenige.”

FORÆLDREANSVARSLOVEN

Forældreansvarsloven, som den ser ud i dag, trådte i kraft 1. oktober 2007 og blev markant ændret 1. oktober 2012 og igen 1. oktober 2015.

Loven handler om forældres ansvar for deres børn og sætter fælles forældremyndighed som udgangspunkt for de fleste forældre. Med lovændringen 1. oktober 2012 bliver der dog nok flere sager, der ender med eneforældremyndighed i stedet for fælles forældremyndighed.

Loven sikrer begge forældres ret til samvær med barnet og barnets ret til samvær med begge forældre - også selvom forældrene er uenige, og den ene part forsøger at blokere for samvær. Begge forældre har ansvaret for, at barnet har samvær.

Loven tager udgangspunkt i, at forældrene så vidt muligt skal blive enige om barnet. Forældrene skal møde i statsforvaltningen og kan få rådgivning og hjælp til at opnå enighed til barnets bedste. Børnene skal inddrages i sager om forældremyndighed og har som hovedregel ret til at blive hørt, uanset alder.
Loven giver den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, ret til at blive orienteret om barnets forhold.

Chikanepakken

Den 1. oktober 2015 trådte skilsmissepakke 1, “chikanepakken”, i kraft.

Chikanepakken betyder, at samværsforælderen har ret til erstatningssamvær i samme omfang og tidsrum ugen efter, hvis bopælsforælderen aflyser samværet. Aflyser bopælsforælderen samværsforælderens weekend på grund af sygdom eller ferie, har samværsforælderen ret til en erstatningsweekend ugen efter.
Krav om erstatningssamvær skal ske skriftligt umiddelbart efter aflysningen.

Automatisk erstatningssamvær gælder for alle samværsafgørelser, der er fastlagt efter 1. oktober 2015 eller hvis forældrene har vedtaget at følge lovændringen. Den nye regel om automatisk erstatningssamvær gælder  ikke samvær i ferie- og helligdage.

Læs hele forældreansvarsloven fra 2015 her - og få styr på reglerne for forældremyndighed