Forældremyndighed
“Med mig ved din side er du sikker på, at alle muligheder bliver prøvet af, og at din sag bliver præsenteret loyalt og ud fra dit og dit barns perspektiv.”

Fri proces i retssager om forældremyndighed?

Kan du få fri proces eller dækning fra dit forsikringsselskab?

Sager, der handler om forældremyndighed og/eller barnets bopæl foregår efter statsforvaltningens vejledningsmøde i retten, og det er retten, der træffer den endelige afgørelse.

I retten kan der være mulighed for at få fri proces, så du ikke selv skal betale omkostningerne til din advokat. Du skal aldrig betale sagsomkostninger til modparten – heller ikke, hvis sagen ikke vindes, ligesom modparten heller ikke skal betale dine sagsomkostninger, selvom du vinder sagen i retten.

Kontakt advokat Rasmus Hedegaard med det samme, så kan du få et overblik over dine muligheder for at få fri proces.

Hvem kan få fri proces ved retsag om fuld eller fælles forældremyndighed?

Fri proces afhænger af din årsindkomst – den må ikke overstige 322.000 kr. plus et tillæg på 56.000 kr. for hvert barn, du forsørger.
Det er uden betydning, om du bor med eller er gift med en, der har en indtægt. I sager om forældremyndighed og bopæl ser man udelukkende på din egen indkomst i forhold til fri proces.

Eksempel: Hvis du har to hjemmeboende børn, må din indkomst ikke overstige 434.000 kr.

Dækker min retshjælpsforsikring?

Dit forsikringsselskab dækker ikke sager om samvær i statsforvaltningen og heller ikke sager i retten, der ”kun” handler om forældremyndighed. De fleste forsikringsselskaber dækker dog dine omkostninger i en retssag om barnets bopæl. Det kan du se i din familieforsikrings eller indboforsikrings betingelser. Opfylder du samtidig betingelserne for fri proces, skal du heller ikke betale selvrisiko.

Andre ting kan spille ind end din indtægt. For eksempel, om der har været ført sager om det samme tidligere, som du har tabt - og hvis ja, om det så er rimeligt, at du fører sagen på ny.

Jeg søger om fri proces for dig

Jeg hjælper dig med at søge fri proces. Enten ved retten eller Civilstyrelsen eller hos dit forsikringsselskab. Som din advokat er det min pligt at sørge for, at du udnytter dine muligheder. Det er nemlig din advokat, der på dine vegne søger om fri proces eller dækning fra forsikringsselskabet.

Ring og spørg, hvis jeg skal forklare, hvad du har af muligheder for økonomisk dækning af udgifterne til din sag.