Forældremyndighed
“Med mig ved din side er du sikker på, at alle muligheder bliver prøvet af, og at din sag bliver præsenteret loyalt og ud fra dit og dit barns perspektiv.”

MIDLERTIDIG FORÆLDREMYNDIGHED

Du kan få tilkendt midlertidig forældremyndighed eller bopælsret over dit barn, hvis I er i gang med en retssag om forældremyndighed eller om barnets bopæl. At du får tilkendt midlertidig forældremyndighed, betyder ikke, at du kan regne med at få den endelige forældremyndighed. Det er mere en praktisk foranstaltning.  Afgørelsen tager afsæt i en konkret vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Domstolene lægger normalt afgørende vægt på, at barnet kan blive i sit nuværende miljø, og ikke risikerer at blive flyttet uden for landet. Midlertidige afgørelser bruges også, hvis retten mener, at barnet vil lide overlast, hvis der ikke ændres på forholdene straks.

Hvad er dine rettigheder ved midlertidig forældremyndighed?

Der skal være rigtig gode grunde til, at retten tildeler en af forældrene midlertidig forældremyndighed. Hvis ikke der er meget gode grunde til det, kan retten opfatte det som chikane fra din side – og det bedrer ikke dine chancer i en retssag. Så hvis du kan, så afvent rettens endelige afgørelse i stedet. Hvis du får tilkendt midlertidig forældremyndighed, træder den i kraft med det samme. (Det gør den, fordi den midlertidige forældremyndighed besluttes ved en kendelse, der ikke har en frist på 14 dage, som en dom vil have det) Fordelen er, at sagen ikke skal afbrydes, for at nå til en afgørelse.

Det er vigtigt, at du samarbejder. Viser du tegn på at trække sagen i langdrag eller ikke samarbejder på anden vis, kan du risikere at få frataget den midlertidige forældremyndighed. Manglende samarbejde vil retten vurdere som en ulempe for barnet, derfor kan forældremyndigheden blive ophævet og tildelt den anden forælder.

Der er begrænsninger på råderummet, når du har midlertidig forældremyndighed. Du har barnet boende, men kan ikke flytte væk med barnet under retssagen, ligesom du ikke kan lade barnet skifte skole eller institution.

Hvorfor tildeles der midlertidig forældremyndighed?

  • Hvis den ene forælder er voldelig eller udsætter barnet for seksuelle overgreb
  • For at hindre, at barnet udleveres til en voldelig forælder, f.eks. fra daginstitutionen
  • For at sikre barnet ro under sagens behandling