“Det er vigtigt for mig, at hver eneste sag om forældremyndighed eller bopæl, jeg arbejder med, bliver belyst til mindste detalje”
Tanja Graabæk var oplægsholder på Lisbeth Zornigs børnekonference for fagpersoner den 5. marts. Hun talte om skilsmisse i småbørnsfamilier og om, den betydning en skilsmisse har for små børn.

Hun gennemgik også det nye skilsmissesystem for tilhørerne – og fortalte om fordele og ulemper ved den nye ordning med Familieretshuset og Familieretten.