Forældremyndighed
“Jeg har stor erfaring med forældremyndighedssager af alle slags, også de mere komplicerede.”

STATSFORVALTNINGEN

Du kommer i forbindelse med mange myndigheder og instanser, hvis du oplever problemer med forældremyndighed, bopæl og samvær. Først og fremmest kan det være statsforvaltningerne, familiestyrelsen og domstolene, herunder fogedretterne.

Uvildig rådgivning hos statsforvaltningen

Er du og din tidligere partner ikke enige om forældremyndighed, bopæl eller samvær, skal I gå til statsforvaltningen i jeres region. Statsforvaltningen har pligt til at orientere, vejlede og rådgive jer, hver i sær, om jeres sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær.  Benyt mulighederne hos statsforvaltningen – de er uvildige rådgivere, der forsøger at opnå enighed og kompromis mellem jer, med fokus på barnets tarv.

Lykkes det ikke at opnå enighed, kan statsforvaltningen henvise sagen om forældremyndighed eller bopæl til byretten. Skal sagen om forældremyndighed eller bopæl i retten – det vil sige, I skal igennem en retssag for at afgøre, hvem der skal have forældremyndighed og/eller bopælsretten  over jeres fælles barn – så har du brug for en advokat.

Statsforvaltningen kan afvise sagen

Som noget nyt kan statsforvaltningen efter den 1. oktober 2012 afvise en anmodning om ændring af forældremyndighed, bopæl eller samvær - hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt. Formålet er at forhindre, at forældre og børn gentagne gange skal hives gennem retssystemet, fordi den tabende part ikke vil acceptere resultatet. Tanken er god – ingen har godt af konstant at køre retssager, til barnet bliver 18 år. Og da slet ikke børnene. Kerneområdet for afvisningerne bliver de sager, hvor der allerede, måske endda for nyligt, er afsagt dom i sagen.
Hvis sagen afvises, bliver den ikke behandlet og kan så ikke indbringes for domstolene.

Statsforvaltningens afvisning af sag om ændring af forældremyndighed eller bopæl kan du dog indbringe for retten. Det skal ske senest 4 uger efter, afgørelsen er blevet meddelt. Retten vil herefter vurdere, om det var i orden at afvise ansøgningen, eller om den skal behandles.

Tiden vil vise, hvordan statsforvaltningerne og retten vil vurdere, om ”forholdene har ændret sig væsentligt”. Det der får betydning er, om en ny afgørelse kan forventes at få et andet resultat i forhold til, hvad der er bedst for barnet - ligesom barnets alder og udvikling formentlig også vil få betydning. Væsentligt bliver også, hvor lang tid der er gået, siden sagen er behandlet sidst.

Praksis synes ikke ensartet, så det er svært at give et præcist billede på, hvor meget der skal til. Det er tit en konkret vurdering. I nogle tilfælde ser man dog, at der ikke altid skal meget til, før sagen alligevel kan indbringes for retten. Eksempelvis kan en part sige, at barnet har givet udtryk for, at barnet vil skifte bopæl. Lad en advokat vurdere, om din sag vil slippe  igennem…

Bestemmelsen om, at statsforvaltningen kan afvise sager er god – men kan også være særdeles problematisk. Der ligger jo ikke en tilbundsgående undersøgelse af sagen til grund for en afvisning, og det kan være uheldigt. Det er også et stort spørgsmål, om det er nok at meddele, at barnet ønsker noget andet – det kan jo bestrides af modparten. Begge forældre kan have ret, da børn, der er pressede af forældrenes konflikter kan sige noget hos far og noget andet hos mor.