Forældremyndighed
“Jeg har stor erfaring med forældremyndighedssager af alle slags, også de mere komplicerede.”

BØRNESAGKYNDIG RÅDGIVNING

Statsforvaltningen tilbyder børnesagkyndig rådgivning, hvor forældre eller børn får hjælp til at løse problemer om forældremyndighed, bopæl eller samvær. Rådgivningssamtaler skal hjælpe forældrene til at finde de løsninger, der er bedst for barnet. Rådgivningen er ikke et tilbud om behandling eller terapi. Børnesagkyndig rådgivning er fortrolig og kun, hvis I er enige om det, kan den børnesagkyndige give informationer videre til sagsbehandlingen.

Rådgivningen kan have vidt forskelligt indhold afhængig af det enkelte forældrepar og deres behov. Mange har brug for hjælp til overhovedet at få samarbejdet i gang.
Børnesagkyndig rådgivning kan være et forum, hvor du får drøftet dine tanker om, hvad der er bedst for barnet, eller får talt om barnets reaktioner i forbindelse med skilsmisse eller samvær med den anden forælder. Udgangspunktet for den børnesagkyndige rådgivning er, at begge forældre ønsker at gøre det bedste for deres barn, og at de vil samarbejde om at bevare en god kontakt med den anden forælder.
Finder I selv en løsning på problemerne, vil det være et godt udgangspunkt for jeres fremtidige samarbejde om barnet.

Bestemmer den børnesagkyndige, hvor meget jeg må se mit barn?

Børnesagkyndig rådgivning må ikke forveksles med, at der ofte er en børnesagkyndig med ved den egentlige behandling af sagen i statsforvaltningen. Det er grundlæggende min opfattelse, at det er en god idé at have en børnesagkyndig til stede ved mødet. Afgørelserne skal jo altid træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet – og det ved den børnesagkyndige i sagens natur meget om. Det gør juristen fra statsforvaltningen eller for dens sags skyld advokaterne jo ikke nødvendigvis. Den børnesagkyndige kan vejlede juristen, inden juristen træffer afgørelse i de tilfælde, hvor I ikke selv er blevet enige om samværet. Det er ikke den børnesagkyndige, der bestemmer – men der lyttes fra juristens side meget til den børnesagkyndiges vurdering.

Du kan få mig med som bisidder til alle møder med statsforvaltningen. Så er vi to ører til at lytte, og du er sikker på at få fortalt alt det, du havde planlagt. Jeg kender regler og procedurer til bunds og kan rådgive dig om muligheder og løsninger. Det er dog ikke altid nødvendigt at have en advokat med – nogle gange kan det være nok blot at have en bisidder med. Ring og hør om min vurdering af, hvad du skal vælge.

Ring til advokat Rasmus Hedegaard på tlf. 87 80 12 74 eller mail rh@advohus.dk