Forældremyndighed
“Jeg har stor erfaring med forældremyndighedssager af alle slags, også de mere komplicerede.”

Fri proces eller dækning fra forsikringsselskab?

Har du brug for en advokat ved din side i statsforvaltningen, kan du ikke få fri proces eller få dækket dine omkostninger til advokaten fra dit forsikringsselskab, men skal desværre selv betale. 

Går sagen derimod videre til byretten, fordi den handler om forældremyndighed og/eller bopæl, kan du måske få fri proces – kontakt advokat Rasmus Hedegaard med det samme, så kan du få et overblik over dine muligheder.

Fri proces afhænger af din årsindkomst – den må ikke overstige 308.000 kr., hvis du er enlig, med tillæg på 53.000 kr. for hvert barn, du forsørger. 
Der er heldigvis en særregel i retsplejeloven, der gør, at den såkaldte "husstandsindkomst" ikke er interessant. Det er altså kun din egen, og ikke din eventuelle nye mands/kones eller samlevers indkomst, der er interessant.

Eksempel: Du har to hjemmeboende børn. Så må din indkomst ikke overstige 414.000 kr.

Det er fuldstændig uden betydning, om du bor med eller er gift med en, der har en indtægt. Man kigger i sager om forældremyndighed og bopæl udelukkende på din egen indkomst i forhold til fri proces.

Dækker forsikringen?

Dit forsikringsselskab vil aldrig dække sager om samvær i statsforvaltningen og heller ikke sager i retten om forældremyndighed. MEN, de fleste forsikringsselskaber dækker dine omkostninger til en sag i retten, der handler om barnets bopæl. Det fremgår typisk af betingelserne til din familieforsikring eller indboforsikring. Hvis du opfylder betingelserne for fri proces, skal du heller ikke betale den eventuelle selvrisiko fra forsikringsselskabet.

Det, med mulighederne for fri proces eller dækning fra dit forsikringsselskab, er lidt kryptisk. Andre ting end din indtægt kan være afgørende for dine muligheder. For eksempel, om der har været ført sager om det samme tidligere, som du har tabt - og hvis ja, er det så rimeligt, at du fører sagen på ny.

Fri proces skal søges  i retten eller Civilstyrelsen. Dækning fra forsikringen, skal søges hos dit forsikringsselskab. 

Jeg hjælper dig,med det! Det er din advokats pligt at sørge for, at du udnytter de muligheder, netop du har. Og også din advokat, der på dine vegne sørger for at søge fri proces eller dækning fra dit forsikringsselskab. 

Ring og spørg, hvis jeg skal forklare, hvad du har af muligheder for økonomisk dækning af udgifterne til netop din sag.