Forældremyndighed
“Jeg har stor erfaring med forældremyndighedssager af alle slags, også de mere komplicerede.”

KONFLIKTMÆGLING

Statsforvaltningen tilbyder konfliktmægling i sager, hvor forældrene er uenige om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær. Statsforvaltningen løser ikke jeres problemer for jer, men kan hjælpe med et styre processen, så I får talt ordentligt sammen og finder en løsning på konflikten, som I begge kan leve med. Konfliktmægling handler om at finde en løsning på jeres samarbejde fremover – og er ikke hverken terapi eller behandling.

Du bestemmer selv, om du ønsker at deltage i konfliktmægling, der kan afbrydes, hvis en af jer ikke længere ønsker at deltage. Konfliktmægling er som udgangspunkt fortroligt i forhold til det videre sagsforløb. Hvis I selv indgår en aftale, kan I give den videre til statsforvaltningen. Opnår I ikke enighed, kan I aftale flere møder eller lade konflikten gå videre til sagsbehandling.

Normalt vil en jurist og en børnesagkyndig deltage i konfliktmæglingen.