Forældremyndighed
“Jeg har stor erfaring med forældremyndighedssager af alle slags, også de mere komplicerede.”

Sådan klager du over afgørelserne

Bliver I ikke enige i statsforvaltningen, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Ankestyrelsens Familieretsafdeling behandler klager over statsforvaltningernes afgørelser om samvær. Du skal sende din klage til statsforvaltningen, der sender den videre til Ankestyrelsens Familieretsafdeling.

Er I uenige om forældremyndighed eller bopæl, er det retten der afgør sagen. Det gælder også, hvis du vil klage over, at sagen er afvist af statsforvaltningen.

Fogedretten tvangsfuldbyrder afgørelser om forældremyndighed, bopæl og samvær. Tvangsfuldbyrdelse kan ske ved bøde eller ved gennemtvingelse af samvær.

Ring til mig, advokat Rasmus Hedegaard på tlf. 87 80 12 74 eller mail rh@advohus.dk, og få en uforpligtende snak om dine muligheder, både i statsforvaltningen og byretten. Jeg har stor erfaring med forældremyndighedssager af alle slags, også de mere komplicerede.