Forældremyndighed
“Det er vigtigt for mig, at hver eneste sag om forældremyndighed eller bopæl, jeg arbejder med, bliver belyst til mindste detalje”

BOPÆLSFORÆLDER - hvor skal barnet bo?

Har du forældremyndigheden alene, bor barnet hos dig. Har I fælles forældremyndighed, skal I sammen beslutte, hvor barnet skal bo. Den af jer, som barnet bor hos, er bopælsforælder, den anden er samværsforælder.

Er I uenige om barnets bopæl ved skilsmisse?

Er I uenige om barnets bopæl, kan I komme til et vejledende møde på statsforvaltningen. Hvis I stadig ikke er enige om bopælen, afgør retten, hvor barnet skal bo. Udgangspunktet for rettens beslutning er, hvad der er bedst for barnet - og beslutningen vil oftes være, at det er bedst for barnet at bo hos den forælder, der har været barnets primære omsorgsperson. Det kan være jer begge – og så må retten gå et spadestik dybere og få undersøgt, hvad der samlet set er bedst for barnet.

Hvad lægger retten vægt på ved valg af bopæl?

Nogle siger, at større børn selv kan bestemme. Det er som udgangspunkt noget vrøvl, men retten lægger større vægt på, hvad barnet selv vil, jo ældre barnet er. Det giver sjældent mening at gå imod en 15-årigs vilje – men undtagelser er der absolut. Det er ofte svært at vide, hvad barnet selv vil, og derfor hører man barnet. Mange andre ting vejer dog også tungt i rettens overvejelser. Det kan for eksempel være en vurdering af, hvor god den enkelte forælder forventes at være til at opfylde barnets behov for god kontakt med den anden forælder – og meget andet.

Hver sag om bopæl er speciel – ring til mig for en snak om, hvordan jeg vurderer din konkrete situation. Jeg kan repræsentere både dig som bopælsforælder og dig, som er samværsforælder.

Midlertidig bopæl 

Statsforvaltningen kan træffe afgørelse om, hvor barnet skal bo midlertidigt – altså medens sagen er for retten. Der skal meget til, men et eksempel kan være, at bopælsforælderen ønsker at flytte. Hvis bopælsforælderen ikke accepterer at vente på sagens udfald i retten, kan retten i nogle situationer beslutte, at barnet midlertidigt bor hos den anden forælder for at kunne bevare tilknytningen til skole, institution, venner og lignende. Andre eksempler på en afgørelse om midlertidig bopæl kan være, hvis barnet åbenbart ikke trives hos den forælder, det bor hos nu.

Flytning - du skal give besked 6 uger før

Bopælsforælderen må gerne flytte med barnet indenfor Danmarks grænser. Det kræver dog, at bopælsforælderen varsler den anden forælder senest seks uger før flytningen. Gør det pr. sms eller mail - det skal gerne senere kunne dokumenteres, at du har varslet. Hensigten med varslingen er først og fremmest, at det giver mulighed for at arrangere barnets kontakt med den anden forælder i god tid inden flytningen. Hvis den anden forælder er uenig i, at det er bedst for barnet at flytte med, skal forælderen starte en sag om forældermyndighed eller skift af barnets bopæl hos statsforvaltningen.

Varslingspligten gælder alle forældre - både, når du har fuld forældremyndighed og ved fælles forældremyndighed - og den gælder også samværsforælderen. Der er kun få tilfælde, hvor du kan undlade at varsle din flytning - ring til mig og hør nærmere. Du får i øvrigt ingen bøder eller anden straf, hvis du ikke varsler en flytning. Men ved en eventuel retssag om barnets bopæl eller forældremyndighed, kan det indgå som et negativt moment i sagen, at du ikke har samarbejdet.

Jeg hjælper dig med at tage din sag om bopæl og forældremyndighed op i statsforvaltningen og retten, om du er bopælsforælder eller netop ikke har bopælsretten.