Med os ved din side er du sikker på, at alle muligheder bliver prøvet af – og at din sag præsenteres loyalt og ud fra dit og dit barns perspektiv.

Delt bopæl – kun hvis I selv ønsker det

Som noget nyt kan I aftale delt bopæl. Det kan I, hvis I grundlæggende er enige om alt vedrørende barnet. Er I ikke enige om barnets bopæl og alt andet, bliver delt bopæl ikke tvunget ned over hovedet på jer. Delt bopæl kan kun aftales og kan altså ikke besluttes ved en dom.

Automatisk delt bopæl i tre måneder

De fleste forældre, der har boet sammen med deres børn og går fra hinanden, får efter den 1. april 2019 automatisk delt bopæl de første tre måneder efter bruddet. Først efter de tre måneder, kan du starte en sag om barnets bopæl. Det gælder som udgangspunkt for dem, der har fælles forældremyndighed, hvor den ene fortsat bor på den hidtidige adresse, og hvor der er uenighed om bopælen.

Det gælder dog ikke alle. Ring til os, hvis vi skal vejlede dig. Delt bopæl i de første tre måneder betyder ikke, at du ikke kan søge om og få fastsat en samværsordning.

Bopæl - hvor skal barnet bo?

Har du forældremyndigheden alene, bor barnet hos dig. Har I fælles forældremyndighed og skal ikke bo sammen, skal I i fællesskab beslutte, hvor barnet skal bo. Den barnet bor hos, er bopælsforælder, den anden er samværsforælder.

Er I uenige om barnets bopæl ved skilsmisse eller senere?

Er I uenige om barnets bopæl, kan I komme til vejledende møder i Familieretshuset. Familieretshuset er ”næsten” det, der før hed Statsforvaltningen. Hvis I efter et vejledende møde stadig ikke er enige om bopælen, afgør retten, hvor barnet skal bo.

Den afdeling ved domstolene, der afgør sagerne om børn, hedder nu Familieretten. Udgangspunktet for Familierettens beslutning er, hvad der er bedst for barnet - og beslutningen vil oftest være, at det er bedst for barnet at bo hos den forælder, der har været barnets primære omsorgsperson. Det kan være jer begge – og så må retten gå et spadestik dybere og få undersøgt, hvad der samlet set er bedst for barnet. Bedst for barnet er derfor det afgørende. Derfor skal du sammen med din advokat bevise i retssagen, hvorfor det er bedst for barnet, at det får bopæl ved dig.

Hvad lægger retten vægt på ved valg af bopæl?

Nogen siger, at større børn selv kan bestemme, hvor de vil bo. Det er som udgangspunkt noget vrøvl, men retten lægger større vægt på, hvad barnet selv vil, jo ældre barnet er og jo mere modent, barnet er. Det giver sjældent mening at gå imod en 15-årigs vilje – men undtagelser er der absolut.

Det er ofte svært at vide, hvad barnet selv vil, og derfor hører man barnet ved en samtale med en børnepsykolog i retten. Mange andre ting vejer dog også tungt i rettens overvejelser. Det kan for eksempel være en vurdering af, hvor god den enkelte forælder forventes at være til at opfylde barnets behov for god kontakt med den anden forælder – og meget andet.

Midlertidig bopæl

Familieretshuset kan træffe afgørelse om, hvor barnet skal bo midlertidigt – altså mens sagen kører. Der skal meget til at ændre på barnets bopæl under sagen, men et eksempel kan være, at bopælsforælderen ønsker at flytte. Hvis bopælsforælderen ikke vil vente på sagens endelige udfald, kan Familieretshuset beslutte, at barnet midlertidigt bor hos den anden forælder - for at bevare tilknytningen til skole, institution, venner og lignende. Det kan også være, at barnet helt tydeligt ikke trives hos den forælder, det bor hos nu.

Afgørelserne fra Familieretshuset om midlertidig bopæl kan påklages til retten. Ved retterne behandles sagerne i den afdeling, der nu hedder Familieretten. Familierettens afgørelser om midlertidig bopæl er endelige og kan kun i helt særlige tilfælde med indbringes for Landsretten med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Danmarks stærkeste familieretsteam

Kontakt os, Advokatfirmaet Strauss & Garlik, på tlf. 87 80 12 66. I firmaet har vi møderet for Højesteret og flere tusinde sager bag os. Vi er seks advokater, der alle er specialister i og har stor erfaring i børnesager.

Vi er advokaterne Rasmus Hedegaard, Marita S. Hinge, Susse K. Fraaby, Pernille M. M. Lauritsen, Tanja Graabæk, Patricia Arff Sand Jørgensen, Cathrine D. Bøhne, advokat Nanna Elvius Bolund, advokat Jesper Frøkjær, advokat Ditte Ribergaard Lütken, advokat Christiane Feierskov og advokatfuldmægtig Julie Overgaard Lund.