Forældremyndighed
“Jeg kan være med dig hele vejen. Du slipper for at holde styr på formalia og paragraffer og er sikret en person, der er fuldt og helt på din side.”

FULD FORÆLDREMYNDIGHED

Har du fuld forældremyndighed alene, træffer du alene beslutning om barnets forhold. Du behøver ikke inddrage den anden forælder i beslutningerne. Du er barnets værge og har ansvaret for dets økonomiske forhold. Kun den forælder, der har den fulde forældremyndighed, har ret til at få alle papirer at se og indsigt i alle dokumenter fra myndighederne. Et barn kan ikke bortadopteres, uden at den anden forælder høres. Den anden forælder skal selvfølgelig stadig betale børnepenge, selvom du har forældremyndigheden alene.

Hvad indebærer fuld forældremyndighed over dit barn?

  • Du skal sørge for barnets mad, tøj, bolig m.m.
  • Du skal beskytte barnet mod trusler af enhver art og sørge for, at alle barnets behov bliver dækket
  • Du kan bestemme hvad barnet skal hedde
  • Du bestemmer, hvor barnet skal bo, og hvor det skal gå i skole
  • Du bestemmer, hvilken religion barnet skal have
  • Du bestemmer, om barnet skal have pas
  • Du bestemmer i det hele taget alt andet, der har betydning for barnet

Hvad er dine rettigheder ved fuld forældremyndighed - brug for advokathjælp?

Har du brug for hjælp i forbindelse med forældremyndighed, så kontakt mig Rasmus Hedegaard - jeg kan være din advokat i en sag om forældremyndighed, samvær eller bopæl og har stor erfaring med denne type sager.