Vi kan være med dig hele vejen. Du slipper for at holde styr på formalia og paragraffer og er sikret en person, der er fuldt og helt på din side.

Vores klienter siger

Advokat Pernille Lauritsen, som er ansat i familieafdelingen hos Strauss og Garlik, er knivskarp. Der er ingen tvivl om din medfølelse med dine klienter, du er vel forberedt, og ingen er i tvivl om, at du arbejder med stor respekt og empati for dine klienter. Altid til at få fat i. Tusind tak for at bistå os.

Jeanette O.

Barnet skal inddrages i afgørelsen af forældremyndighedssager

Hvis du og din tidligere partner ikke er enige om forældremyndighed, bopæl eller samvær, skal barnet altid inddrages og høres. Der er ingen aldersgrænse for, hvornår barnet kan blive hørt – det er op til Familieretten eller Familieretshuset at vurdere, hvordan barnets perspektiv bedst belyses. Typisk bliver alle børn, der er fyldt syv år, hørt. Er barnet under 7 år, men begyndt i skole, høres det typisk også. Det kan for eksempel være gennem samtaler eller børnesagkyndige undersøgelser.

Barnet kan vælge ikke at udtale sig. Barnet kan også vælge, at I som forældre ikke skal have at vide, hvad barnet har fortalt. Generelt er det lidt grænseoverskridende som forælder, at barnet skal høres. Men erfaringerne er gode. Langt de fleste børn får en god oplevelse ud af det.

Det kan være en stor belastning for et barn at udtale sig for eller imod sin far og mor. Det vil altid være børnesagkyndige, for eksempel psykologer, der tager sig af samtalen med barnet, og barnets tarv vil være i centrum. Samtalen foregår ikke i en retssal, men i et lokale, der er noget mere børnevenligt. Det er vores erfaring, at børn tit kan være naturligt nervøse inden en samtale, men heldigvis fortæller de fleste børn efterfølgende, at oplevelsen var okay, og at de er glade for at være blevet hørt.

Er barnet fyldt 10 år, kan det selv bede Familieretshuset om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær.