Vi kender systemet og paragrafferne og ved, hvilke oplysninger vi skal inddrage, og hvilke oplysninger der blot forstyrrer billedet i forhold til domstolene.

Selve retssagen er lukket

Det er dig og den anden forælder, der skal afgive forklaring i retten.
Nogle gange deltager en børnesagkyndig i retten, men andre kommer ikke ind. Det er et lukket retsmøde.
Tidligere svigermødre, nye kærester, gamle ekskærester og velmenende bedsteforældre må derfor vente udenfor.

Vores klienter siger

Jeg kan helt klart anbefale Rasmus Hedegaard og hans team.
De er så søde og hjælpsomme. Selvom Rasmus har travlt, er han lynhurtig til at ringe tilbage, også selvom han holder ferie.
Han er et meget sympatisk menneske, der gør alt, hvad han kan for, at man skal føle sig godt tilpas. Jeg vil til hver en tid kontakte Rasmus igen, hvis jeg får behov for en dygtig advokat, og jeg vil ligeledes anbefale ham til andre.

Amalie G.

Sådan forløber en retssag om forældremyndighed, bopæl og eventuelt samvær

Når Familieretshuset sender din sag til Familieretten, kontakter Familieretten dig eller din advokat. I første omgang aftales et telefonmøde. I telefonmødet deltager du ikke. Det gør kun begge forældres advokater og dommeren.

Telefonmøde mellem advokater og dommer

I telefonmødet aftaler vi, hvordan sagen bedst kan behandles ved retten, og retten giver en frist for, at advokaten laver et processkrift. Et processkrift er en skrivelse til retten, hvor din advokat fortæller, hvad du ønsker, retten skal bestemme og hvorfor.

Som din advokat laver vi også en opsummering af hele sagen set fra din vinkel – og sørger for, at alle relevante bilag kommer med. Til sidst i telefonmødet aftaler retten og advokaterne, hvornår sagen kan komme for retten. Det handler mest om at få alles kalendere til at passe sammen.

Nogle steder i landet er retten hurtige – andre steder er de langsomme. Typisk går der et par måneder, men du kan være heldig, at det går hurtigere.

Selve retssagen

Ved selve retssagen skal der afgives forklaring i retten. Den dag, sagen er i retten, kaldes en hovedforhandling. Din egen advokat stiller dig spørgsmål i retten, og modpartens advokat kan stille et par supplerende spørgsmål bagefter.

Den anden part afgiver også sin forklaring - suppleret med spørgsmål fra din advokat. Det hele foregår typisk i god ro og orden – det handler jo om noget så vigtigt, som jeres børns fremtid. Går den anden advokat over stregen, bryder din advokat ind.

Barnet bliver spurgt ved retssager om ændring af forældremyndigheden

Når forklaringerne er afgivet, tager retten stilling til, om sagen skal belyses yderligere. Er børnene syv år eller ældre, skal der afholdes en børnesamtale. Det er en samtale med barnet, som en psykolog foretager for retten. Nogle gange foregår samtalen lige efter forældrene har afgivet forklaring. Andre gange først en anden dag. Dommeren kan bestemme, at der skal indhentes yderligere udtalelser fra skole, institution, læge eller andre, hvis ikke sagen er godt nok forberedt fra Familieretshuset. Og dommeren kan bestemme, at der skal laves en egentlig børnesagkyndig undersøgelse, hvis Familieretshuset eller børneenheden ikke allerede har lavet en.

Dommen afsiges

Når Familieretten vurderer, at sagen er tilstrækkeligt belyst, afsiges dommen – typisk efter en uges tid, men der kan gå længere tid. Inden dommen har retten typisk forsøgt at få parterne til at indgå et forlig.

Du behøver ikke gå i retten igen for at høre dommen – din advokat ringer ind og får resultatet mundtligt, den dag dommen afsiges. Dommen offentliggøres også på domstolsportalen www.minretssag.dk, hvor du kan følge sagen undervejs.

Husk - du er ikke alene

Som din advokat, holder vi dig underrettet om hvert eneste skridt i sagen. Det er ikke altid særlig fedt for dig som forælder at være i retten.
Men det er en del nemmere, hvis du har en advokat med, der er i sin comfort-zone i retten og kan føre dig trygt gennem processen.