Ud over at klare det juridiske, guider vi dig trygt gennem processerne. Vi er på din side og arbejder for at skaffe de bedste betingelser for dig og dit barn.

Kontakt Marita S. Hinge

Står du midt i en sag om forældremyndighed eller bopæl – og er du bekymret for dit barn?
Tag fat i mig på msh@advohus.dk eller 86 12 34 99 for en snak om dine muligheder. Eller kontakt min sekretær Betina Christensen på 87 30 40 21.

Marita S. Hinge - sager om forældremyndighed

Jeg kan som din advokat hjælpe dig i alle former for forældremyndighedssager og retssager om bopæl og samvær, fra sagen starter i Familieretshuset og fortsætter i Familieretten. Som advokat taler jeg din sag og hjælper dig med at få dine synspunkter hørt og sagen ordentligt belyst, uanset om det drejer sig om bopæl, samvær eller uenighed om forældremyndighed

Hvor skal barnet bo, og hvem skal være bopælsforælder?

Måske er I netop gået fra hinanden og kan ikke blive enige om, hvor barnet skal bo? Som bopælsforælder har du nogle rettigheder, du ikke har som samværsforælder, og det kan være svært at nå til enighed om, hvem der skal være hvad. Det kan også være, at bopælsforælderen vil pludselig flytte væk med barnet, og du ikke er enig. Jeg kan hjælpe dig med at tage din sag i Familieretten - tag fat i mig nu på 86 12 34 99.

Et samarbejde baseret på tillid, faglighed – og ordentlighed

Jeg ser min rolle som konfliktdæmpende. Jeg ved, at du er i krise, og at det handler om det vigtigste i dit liv – men du kan ikke tænke med hjertet! – så går det galt. Derfor er jeg den rationelle part, der rådgiver dig i forhold til sagen og minder dig om, at du stadig skal kunne samarbejde med den anden forælder, på et eller andet niveau, når sagen er slut.

Vores samarbejde om sagen kræver, at du har tillid til mig og tillid til min faglige rådgivning. Du kan regne med, at jeg er ærlig over for dig – og jeg skal nok sige til, hvis jeg mener, du har en dårlig sag.

Retssager om forældremyndighed – det handler om barnets trivsel

Sammen med dig lægger jeg en strategi for, hvordan vi skal føre sagen i retten – og hvad vi skal lægge vægt på. Det er vigtigt, at sandheden kommer frem, og at retten ser det hele billede af begge parter og barnet i forældremyndighedssagen. Beslutninger om et barns fremtid skal træffes på et oplyst grundlag, så det bliver den bedste afgørelse for barnet, nu og på længere sigt.

Jeg er din advokat i de tunge, konfliktfyldte forældremyndighedssager

Jeg er specialist i tunge, komplicerede sager om forældremyndighed og bopæl, hvor der er mange forskellige problematikker ind over – og mange elementer, der skal inddrages. Det er ofte sager med et højt konfliktniveau, hvor der kan være psykisk sygdom, misbrug eller overgreb med i spillet.

Min vigtigste opgave er også her at få sagen ordentligt belyst – og få dokumenteret alle relevante dokumenter, så de indgår i behandlingen af sagen. Det kan være alt fra politirapporter, domme, anmeldelser og krisecentererklæringer.

Kontakt mig på msh@advohus.dk eller tag fat i min sekretær Betina Christensen på 87 30 40 21 .

Marita S. Hinge, advokat i familieret og forældremyndighed

  • Møderet for Højesteret
  • Jurist fra Aarhus Universitet
  • Advokat (L)
  • Uddannet mediator
  • Tilknyttet Mødrehjælpens retshjælp
  • Frivillig advokat hos Aarhus Krisecenter

Specialist i forældremyndighed og samværschikane

Jeg har arbejdet med sager om forældremyndighed, siden jeg skrev speciale om forældremyndighed og samværschikane.
Skilsmisser og forældrenes kampe om forældremyndighed og bopæl påvirker børn helt ind i voksenlivet, og det er hjerteblod for mig at arbejde for børns rettigheder.
Børnene har ikke deres egen advokat i forældremyndigheds- og bopælssager, derfor skal vi som voksne holde fokus på barnets perspektiv.