Som specialkonsulent arbejdede jeg med de tunge sager, hvor der var meget højt konfliktniveau. Jeg har derfor stor erfaring inden for området, og hvad der lægges vægt på.

Kontakt Ditte Ribergaard Lütken

Jeg står klar til at hjælpe og rådgive dig i det omfang, du har brug for.
Kontakt mig på drl@advohus.dk.

Ditte Ribergaard Lütken, forældremyndighedsadvokat

Jeg har beskæftiget mig med familieret, siden jeg blev færdig som jurist i 2012. Jeg har arbejdet mange år i Statsforvaltningen, nu Familieretshuset, hvor jeg afholdte møder og traf mange afgørelser om midlertidig forældremyndighed og bopæl, samt samvær og forberedte mange forældremyndigheds- og bopælssager til domstolene. Som specialkonsulent arbejdede jeg med de tunge sager, hvor der var meget højt konfliktniveau, og måske andre parametre som misbrug, vold eller psykisk sygdom. 

Jeg har derfor stor erfaring inden for området, og hvad der lægges vægt på. Ikke kun de juridiske termer og paragraffer, men også hvordan systemet virker og hvad juristerne i Familieretshuset er opmærksomme på. Denne viden bruger jeg flittigt i mit virke som advokat, således at din sag repræsenteres bedst muligt.

Jeg ønsker en god relation til mine klienter. Når jeg kender dig og dine ønsker for dit barn godt, vil jeg på bedst mulig vis kunne rådgive dig omkring, hvad der er muligt og hvordan du når derhen. I mig får du en engageret advokat, som vil stå ved din side gennem det til tider hårde familieretssystem. Jeg vil kunne forklare dig ikke kun juraen, men også hvad der sker i Familieretshuset og i Familieretten, samt guide dig, hvis du ønsker at lave en aftale med dit barns anden forælder. Jeg er uddannet konfliktmægler og vil altid vejlede dig, så du bedst muligt kan træffe de rigtige valg for dig og dit barn. Jeg vil føre dig trygt gennem processen mod det resultat, du ønsker for dig og dit barn. 

Ditte Ribergaard Lütken, advokat i familieret og forældremyndighed

  • Jurist fra Aarhus Universitet
  • Tidligere specialkonsulent i Statsforvaltningen (nu Familieretshuset)
  • Advokat