Med os ved din side er du sikker på, at alle muligheder bliver prøvet af – og at din sag præsenteres loyalt og ud fra dit og dit barns perspektiv.
Hver sag om et barns bopæl er speciel – ring til os på 87 80 12 66 for en snak om, hvordan vi vurderer din konkrete situation. Vi kan repræsentere både dig, som er bopælsforælder og dig, som er samværsforælder.

Bopælsforælderens rettigheder

I skal sammen beslutte, hvor barnet skal bo. Den, barnet bor hos, er bopælsforælder, den anden er samværsforælder. Bopælsforælderen har nogle rettigheder over barnet, som den anden forælder ikke har del i – blandt andet retten til at flytte med barnet, blot den anden forælder informeres seks uger før. Den anden forælder kan så nå at starte en bopælssag, hvis der er uenighed om flytningen.

Også de overordnede forhold om barnets daglige liv, bestemmer bopælsforælderen – valg af daginstitution, fritidsaktiviteter og hele den direkte daglige omsorg skal dog stadig være enige om andre væsentlige beslutninger om barnets liv – medicinske indgreb, valg af skoleretning og videreuddannelse, religion, navnevalg, pas og flytning udenfor landets grænser m.m.

Dagligdags beslutninger

Begge forældre træffer hver især dagligdags beslutninger om barnet – mad, tøj, sengetider osv. – når I har barnet hos jer. Almindelige dagligdags beslutninger træffes af bopælsforælderen, når barnet er dér og af samværsforælderen, når barnet er dér. I virkelighedens verden kunne andet jo heller ikke lade sig gøre.

Flytning - du skal give besked 6 uger før

Bopælsforælderen må gerne flytte med barnet indenfor Danmarks grænser. Det kræver dog, at bopælsforælderen varsler den anden forælder senest seks uger før flytningen. Gør det pr. sms eller mail – du skal gerne kunne dokumentere, at du har varslet. Hensigten med varslingen er først og fremmest, at det giver mulighed for at arrangere barnets kontakt med den anden forælder i god tid inden flytningen. Hvis den anden forælder er uenig i, at det er bedst for barnet at flytte med, kan forælderen starte en sag om skift af bopæl.

Varslingspligten gælder alle forældre - både, når du har fuld forældremyndighed, ved fælles forældremyndighed og når du ikke har del i forældremyndigheden - og den gælder også samværsforælderen.

Du får i øvrigt ingen bøder eller anden straf, hvis du ikke varsler en flytning. Men ved en eventuel retssag om barnets bopæl eller forældremyndighed, kan det indgå som et negativt moment i sagen, at du ikke har samarbejdet. Og du kan risikere en midlertidig afgørelse, der går imod dig, hvis du glemmer at varsle.

Vi hjælper dig med at tage din sag om bopæl og forældremyndighed op i Familieretshuset og Familieretten, om du er bopælsforælder eller netop ikke har bopælsretten.

Danmarks stærkeste familieretsteam

Kontakt os, Advokatfirmaet Strauss & Garlik, på tlf. 87 80 12 66. I firmaet har vi møderet for Højesteret og flere tusinde sager bag os. Vi er seks advokater, der alle er specialister i og har stor erfaring i børnesager.

Vi er advokaterne Rasmus Hedegaard, Marita S. Hinge, Susse K. Fraaby, Pernille M. M. Lauritsen, Tanja Graabæk, Patricia Arff Sand Jørgensen, Cathrine D. Bøhne, advokat Nanna Elvius Bolund, advokat Jesper Frøkjær, advokat Ditte Ribergaard Lütken, advokat Christiane Feierskov og advokatfuldmægtig Julie Overgaard Lund.