Med os ved din side er du sikker på, at alle muligheder bliver prøvet af – og at din sag præsenteres loyalt og ud fra dit og dit barns perspektiv.

Er du i tvivl om reglerne for overvåget samvær?

Så tag fat i os nu på tlf. 87 80 12 66.
Vi er klar til at rådgive dig om reglerne for samvær og være ved din side gennem en eventuel sag.

Overvåget samvær

I særlige tilfælde kan det besluttes, at samværet skal være overvåget. Der kan være flere grunde til overvåget samvær. Måske er der misbrugsproblemer hos den forælder, der skal have samvær, eller der kan være frygt for bortførsel af barnet. I andre tilfælde er der blot behov for, at forælderen skal have støtte i starten af samværet, fordi der i lang tid ikke har været kontakt med barnet, eller det kan være som led i en børnesagkyndig undersøgelse.

Ofte vil det være familiemedlemmer, der er til stede under samværet - typisk er det personer, som barnet kender og er tryg ved. Hvis det ikke er muligt, kan samværet overvåges af en professionel, for eksempel en børnesagkyndig.