Forældremyndighed
“Det er vigtigt for mig, at hver eneste sag om forældremyndighed eller bopæl, jeg arbejder med, bliver belyst til mindste detalje”

OVERVÅGET SAMVÆR

I særlige tilfælde kan statsforvaltningen bestemme, at samværet skal være overvåget. Der kan være flere grunde til overvåget samvær. Måske er der misbrugsproblemer hos den forælder, der skal have samvær, eller der kan være frygt for bortførsel af barnet. I andre tilfælde er der blot behov for, at forælderen skal have støtte i starten af samværet, fordi der i lang tid ikke har været kontakt med barnet, eller det kan være som led i en børnesagkyndig afgørelse.
Ofte vil det være familiemedlemmer, der er til stede under samværet - typisk er det personer, som barnet kender og er tryg ved. Hvis det ikke er muligt, kan statsforvaltningen lade samværet overvåge af en professionel, for eksempel en børnesagkyndig.

Sådan klager du over overvåget samvær

Er du ikke tilfreds med afgørelsen om overvåget samvær, kan du anke afgørelsen. Du sender klagen til statsforvaltningen, som sender den til Ankestyrelsens Familieretsafdeling sammen med sagens øvrige akter.
Behandlingstiden kan være lang, så det vil være en god idé at gennemføre det overvågede samvær i ventetiden, frem for slet ikke at have kontakt til barnet.

Kontakt mig, hvis du er utilfreds med statsforvaltningens afgørelse. Jeg bistår dig gennem ankesager og tager hånd om dine rettigheder gennem hele forløbet. Du slipper for at sætte dig ind i en masse indviklede regler og procedurer med en advokat ved din side, der varetager dine interesser