Jeg kæmper for dig og din sag fra start til slut – med udarbejdelse af ansøgning til familieretshuset, dialog og forhandlinger med den anden forælder, møde i Familieretshuset samt en eventuel retssag. Min fornemmeste opgave er at sikre, at du føler dig tryg i processen, og at dine synspunkter bliver hørt

Kontakt Cathrine D. Bøhne

Jeg står klar til at føre din sag om forældremyndighed og samvær over hele landet. Kontakt mig på cdb@advohus.dk eller via 71 91 92 77 for at få en drøftelse af dine muligheder.

Advokat Cathrine D. Bøhne – specialist i sager om forældremyndighed og bopæl

Når to forældre vælger at gå fra hinanden, har det ikke kun konsekvenser for de voksne. Hvis der er børn involveret, ændrer hele livet sig også for dem, uden at de har nogen indflydelse på det. Sager omhandlende børn; hvor de skal bo, hvem der kan og må bestemme hvad, og hvor meget barnet skal være hos hver af forældrene kan give anledning til voldsomme konflikter, hvilket kan påføre smerte hos voksen såvel som barn.

Du skal vælge en advokat, der har det stratetiske overblik, og som du er tryg ved

Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær kræver erfaring med processen fra start til slut, et indgående indblik i et ret så kompliceret lovgrundlag samt stratetisk indsigt. Men udover fagligheden er det også vigtigt, at du vælger en advokat, som du er tryg ved. Jeg rådgiver og vejleder dig om hvad, det betyder at have fuld versus fælles forældremyndighed, hvilke konsekvenser det har at være bopæls- contra samværsforælder, hvad du kan forvente at modtage/skulle betale i børnebidrag, og hvad der ellers måtte opstå af spørgsmål.

Jeg står ved din side fra start til slut

At føre en forældreansvarssag kræver et tæt samarbejde mellem advokaten og klienten. Ved første møde oplyser du mig om fakta og historikken mellem dig og din eks. Såfremt der tidligere har været en sag i Familieretshuset, kan jeg søge om aktindsigt og dermed gennemgå tidligere dokumenter for at blive klædt ordenligt på til at varetage din sag. Et det omvendte tilfælde, at det er første gang, du oplever uenighed om forældremyndighed og samvær, hjælper jeg dig med at udarbejde anmodning til Familieretshuset. Jeg deltager i møder i Familieretshuset, og jeg udarbejder processkrifter til retten, såfremt der ikke opnås enighed i Familieretshuset. Jeg har ligeledes stor erfaring med at møde ved retterne rundt omkring i landet, og jeg klæder dig på til at skulle gennem en retssag.

Det ligger mig meget på sinde, at din sag behandles ordentligt og menneskeligt, men det er samtidig også min opgave at varetage din sag og synspunkter, hvilket kun kan ske ved at argumentere for hvorfor netop du skal have bopælen/fuld forældremyndighed mv.

Ønske om at gøre en forskel er min drivkraft

Jeg har lige siden, jeg var ganske ung vidst, at jeg i mit voksenliv ville være advokat, så jeg kunne gøre en positiv forskel i sager omhandlende børn. Jeg ser det som min fornemmeste opgave at fratage dig den tunge byrde, det kan være at være i en opslidende skilsmissesag, hvor økonomi og praktik fylder, men hvor konflikten om børnene omvendt er altoverskyggende.

Jeg indgår gerne i konstruktiv dialog med den anden forælder (og dennes advokat) for at finde en fremtidssikret løsning uden om Familieretshuset, der sikrer det bedste for dig og jeres barn.

Jeg er derfor qua min over 10 års erfaring med sager inden for forældremyndighed, bopæl og samvær klar til at varetage din sag og kæmpe for dit barn.

Cathrine D. Bøhne, advokat med speciale i forældreansvarssager.

  • 2009 til 2013 | Jurist og mødeleder i Statsforvaltningens familieretsafdeling: børne- og skilsmissesager
  • 2013 til nu | Advokatfuldmægtig og advokat med speciale i familieret

Familieretsadvokat med lang erfaring inden for forældreansvarsområdet

Jeg startede min karriere i Familieretshuset, hvor jeg ved min knap 4 års ansættelse behandledes fleres hundrede sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Jeg har på baggrund heraf samt min efterfølgende karriere i advokatbranchen en stor indsigt i det processuelle, praksis og hvad der bliver lagt vægt på i afgørelser om forældremyndighed, bopæl og samvær. Dette er en stor stratetisk fordel, når særligt de tunge og konfliktfyldte sager skal tilrettelægges.