Vi kender systemet og paragrafferne og ved, hvilke oplysninger vi skal inddrage, og hvilke oplysninger der blot forstyrrer billedet i forhold til domstolene.

Vi kan hjælpe dig!

Familieafdelingen hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik har stor erfaring med at føre retssager om forældremyndighed, bopæl og samvær.
Vi kan også hjælpe med din sag, både i Familieretshuset og Familieretten.
Tag fat i os nu på 87 80 12 66.

Er du uenig i dommen? Du kan anke dommen om forældremyndighed

Tanken bag appelreglerne i det nye skilsmissesystem er, at familiernes uenighed skal løses i Familieretten, så vidt muligt endeligt. Hvis du ikke er enig i Familierettens afgørelse, kan du anke dommen til landsretten.

Ankefristen er 4 uger i forældremyndigheds- og bopælssager. Hvis du anker inden 14 dage fra dommens afsigelse, gælder Familieretsdommens resultat ikke. Hvis du anker efter 14 dage, men inden 4 uger, gælder Familieretsdommens resultat, indtil landsretten har afsagt ny dom.

Landsrettens dom kan kun ankes til Højesteret, hvis sagen er principiel - og det er meget, meget sjældent.

Tag fat i os - vi har helt styr på det nye skilsmissesystem, ankefrister og regler. Vi kan tage din sag både i Familieretshuset, i Familieretten, ved landsretten og i Højesteret.