Få hjælp fra det stærkeste team af familieretsadvokater nu. Vi er specialister inden for forældremyndighed, bopæl og samvær.

Kontakt Patricia Arff Sand

Jeg står klar til at hjælpe og rådgive dig i det omfang, du har brug for. Kontakt mig på cfe@advohus.dk eller 71 91 41 91.

Christiane Feierskov - sager om forældremyndighed med barnet i fokus

Når forældre vælger at ophæve samlivet, er det oftest en livsændrende begivenhed for både de voksne, men i høj grad også for børnene. Familien som enhed bliver opløst, og der er mange følelser og nye problemstillinger på spil. Både følelsesmæssige og juridiske aspekter spiller ind på beslutningerne.

Som udgangspunkt ønsker alle forældre det bedste for deres barn, men der kan være store forskelle på, hvad to forældre anser for det bedste i den konkrete situation.

Tvivl om barnets bopæl

Måske er I netop gået fra hinanden og kan ikke blive enige om, hvor barnet skal bo. Bopælsforælderen har nogle rettigheder, man ikke har som samværsforælder, og det kan være svært at nå til enighed om, hvem der skal være hvad. Det kan også være, at bopælsforælderen vil flytte væk med barnet, og den anden forælder ikke er enig. I nogle tilfælde kan konflikten blive så fastlåst, at det kan være nødvendigt at ophæve den fælles forældremyndighed, enten midlertidigt eller varigt.

Som din advokat kan jeg hjælpe dig i alle former for forældremyndighedssager og retssager om bopæl og samvær, fra sagen starter i Familieretshuset og fortsætter i Familieretten. Jeg taler din sag og hjælper dig med at få dine synspunkter hørt og sagen tilstrækkeligt belyst, uanset om det drejer sig om bopæl, samvær eller uenighed om forældremyndighed.

Ærlig rådgivning

Vores samarbejde om sagen kræver, at du har tillid til mig og til min faglige rådgivning. Du kan regne med, at jeg er ærlig over for dig – og jeg skal nok sige til, hvis jeg mener, at du har en dårlig sag, eller hvis du har mistet fokus på dit barns trivsel på grund af konflikten. Sammen med dig lægger jeg en strategi for, hvordan vi skal føre sagen i retten, og hvad vi skal lægge vægt på. Det er vigtigt, at beslutninger om et barns fremtid træffes på et oplyst grundlag, så det bliver den bedste afgørelse for barnet - nu og på længere sigt. Som din advokat formidler jeg din vinkel på sagen i retten og får tydeliggjort, hvad du mener er bedst for dit barn. Bagefter er det op til dommeren at træffe en afgørelse ud fra de fremlagte oplysninger.

Samarbejde fremadrettet – for barnets skyld

Som advokat skal jeg hjælpe med at skabe en varig løsning, der fungerer i dagligdagen for dig - og ikke mindst for dit barn. Jeg ser min rolle som konfliktdæmpende med barnets tarv i fokus. Jeg ved, at du er i krise, og at det handler om det vigtigste i dit liv. Derfor er min opgave at være den rationelle part, der rådgiver dig i forhold til sagen og minder dig om, at du gerne stadig skal kunne samarbejde med den anden forælder, når sagen er afgjort.