Vi kan være med dig hele vejen. Du slipper for at holde styr på formalia og paragraffer og er sikret en person, der er fuldt og helt på din side.

Vi er et team af familieretsadvokater

Vi har specialiseret os i forældremyndighedssager, bopæl og samvær. Tag fat i os, hvis du har brug for rådgivning eller hjælp til en konkret sag om forældremyndighed.

Find din advokat her

Hvad indebærer fælles forældremyndighed?

Fælles forældremyndighed indebærer, at I skal blive enige om de store spørgsmål i barnets liv. Barnets navn, religion, skoleretning og om barnet skal have et pas, er eksempler på ting, I skal være enige om. I skal også være enige om, hvorvidt barnet skal udredes for ADHD eller lignende. Psykologer fra kommunen eller skolen – typisk PPR – skal I ikke være enige om, men private psykologer må kun bruges, hvis I er enige, når I har fælles forældremyndighed.

Der må ikke være svære og uovervindelige samarbejdsvanskeligheder mellem jer som forældre. Store samarbejdsvanskeligheder kan føre til, at Familieretten tager den fælles forældremyndighed op til revision.

Barnet vil næsten altid blive fanget i forældrenes konflikt – og det kan få retten til at vurdere, at I ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. Sker det, får den forælder, som barnet er mest knyttet til, forældremyndigheden alene.

Bopælsforælderens rettigheder

I skal sammen beslutte, hvor barnet skal bo. Den, barnet bor hos, er bopælsforælder, den anden er samværsforælder. Bopælsforælderen har nogle rettigheder over barnet, som den anden forælder ikke har del i – blandt andet retten til at flytte med barnet, blot den anden forælder informeres seks uger før. Den anden forælder kan så nå at starte en bopælssag, hvis der er uenighed om flytningen.

Også de overordnede forhold om barnets daglige liv, bestemmer bopælsforælderen – valg af daginstitution, fritidsaktiviteter og hele den direkte daglige omsorg.

I skal dog stadig være enige om andre væsentlige beslutninger om barnets liv – medicinske indgreb, valg af skoleretning og videreuddannelse, religion, navnevalg, pas og flytning udenfor landets grænser m.m.

Dagligdags beslutninger

Begge forældre træffer hver især dagligdags beslutninger om barnet – mad, tøj, sengetider, fritidsaktiviteter osv. – når I har barnet hos jer. Almindelige dagligdags beslutninger træffes af bopælsforælderen, når barnet er dér og af samværsforælderen, når barnet er dér. I virkelighedens verden kunne andet jo heller ikke lade sig gøre.

Ønsker du at ændre den fælles forældremyndighed?

Er I uenige om forældremyndighed, samvær eller bopæl – eller oplever du, at din version af historien ikke kommer frem - så kontakt os – familieretsteamet hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik.

Som erfarne familieretsadvokater kender vi regler og procedurer – vi sørger for, at du bliver hørt og får din version af historien frem. Med os ved din side, kan du slappe af og vide, at din sag bliver taget hånd om. Vi har stor erfaring med sager om forældremyndighed, samvær og bopæl og kan hjælpe dig både i Familieretshuset og i en eventuel retssag ved Familieretten.

Hvis I bliver uenige på trods af fælles forældremyndighed

Kan I ikke blive enige om væsentlige beslutninger om barnets liv, kan I benytte Familieretshusets tilbud om konfliktmægling eller børnesagkyndig rådgivning. Familieretshuset kan holde møder med jer sammen og hver for sig, altid med udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet.

Få mere at vide om dine muligheder i Familieretshuset