Jeg hjælper dig hele vejen igennem processen, og jeg sørger for, at du altid ved, hvad der er det næste skridt i din sag

Kontakt Julie Overgaard Lund

Jeg står klar til at hjælpe og rådgive dig i det omfang, du har brug for.
Kontakt mig på jol@advohus.dk eller 71 91 93 21.

Julie Overgaard Lund

Jeg kan hjælpe dig med din sag om forældremyndighed, bopæl og/eller samvær allerede fra det tidspunkt, hvor sagen startes i Familieretshuset. For at Familieretshuset eller Familieretten kan træffe endelig afgørelse om dit barns fremtid, skal sagen være fuldt belyst, og jeg sørger derfor for at fremlægge dine synspunkter, inden der træffes afgørelse i din sag.

Du skal vælge en advokat, der har det stratetiske overblik, og som du er tryg ved

Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær kræver erfaring med processen fra start til slut, et indgående indblik i et ret så kompliceret lovgrundlag samt stratetisk indsigt. Men udover fagligheden er det også vigtigt, at du vælger en advokat, som du er tryg ved. Jeg rådgiver og vejleder dig om hvad, det betyder at have fuld versus fælles forældremyndighed, hvilke konsekvenser det har at være bopæls- contra samværsforælder, hvad du kan forvente at modtage/skulle betale i børnebidrag, og hvad der ellers måtte opstå af spørgsmål.

Kort om Julie Overgaard Lund

  • Jurist fra Aarhus Universitet
  • Frivillig ved Aarhus Krisecenter
  • Tilknyttet Mødrehjælpens retshjælp

Hvilken betydning har det, at vi har fælles forældremyndighed?

Når I har fælles forældremyndighed, betyder det blandt andet, at I skal være enige om væsentlige beslutninger omkring barnet. Væsentlige beslutninger, I skal være enige om, er eksempelvis navnevalg, skolevalg, udstedelse af pas, flytning udenlands og væsentlig medicinsk behandling. Udgangspunktet i forældreansvarsloven er, at der skal være uenighed om flere af ovenstående væsentlige beslutninger, og/eller at der tillige er et højt konfliktniveau, manglende samarbejde, misbrug eller vold, for at den fælles forældremyndighed kan ophæves. Er du i tvivl, om du skal søge forældremyndigheden alene, og/eller om der eventuelt skal søges om en midlertidig afgørelse om forældremyndighed? Jeg kan hjælpe dig med ærlig rådgivning og vurdering af din konkrete sag.

Sammen passer vi på børnene

Sager og forældremyndighed, bopæl og samvær skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Jeg ser derfor også min rolle som konfliktdæmpende, således at vi sammen i videst mulige omfang kan skærme barnet og varetage hensynet til barnets bedste.