Med os ved din side er du sikker på, at alle muligheder bliver prøvet af – og at din sag præsenteres loyalt og ud fra dit og dit barns perspektiv.

Vi kan hjælpe dig!

Hvis din tidligere partner saboterer samværet mellem dig og dit barn, så kontakt os på tlf. 87 80 12 66. Vi rådgiver dig om din situation og dine muligheder, uanset hvilke problemer du løber ind i med samværet. Vi har haft mange sager med udgangspunkt i problemerne med samvær og kan hjælpe dig med din sag.

Samværschikane

Opstår der problemer med samværet? Kommer der hele tiden noget i vejen, når du skal se dit barn? Vil din tidligere partner ikke udlevere barnet til dig? Du kan løbe ind i problemer med at få lov til at være sammen med dit barn, selvom der er lavet en samværsresolution. Sørg for at reagere hver gang, barnet bliver holdt tilbage fra samvær – du har ret til erstatningssamvær.

Du skal selv overholde alle aftaler om samvær. Kom til tiden, når du henter og bringer, så mindsker du eventuelle problemer med samværet. Samvær skal altid gennemføres, med mindre barnet ligger i sengen. Du kan forlange en lægeerklæring, hvis du er i tvivl, om barnet virkelig er sygt.

Hvis samværet bliver forhindret, har du ret til erstatningssamvær af samme omfang og tidsrum i den efterfølgende uge.

Hvis samværet skal tvinges igennem

Bliver erstatningssamværet ikke overholdt, kan du kontakte Familieretten. Vedlæg en kopi af samværsresolutionen og beskriv, hvornår og hvordan samværet er blevet hindret. Familieretten kan først gå aktivt ind i en sag, når der er nægtet udlevering. Derfor kan du først kontakte Familieretten efter et ikke gennemført samvær, og ikke allerede ved truslen om det. Familieretten vil indkalde jer begge til et møde om problemstillingen.

Oplever du hindring af samvær flere gange uden gyldig grund, vil Familieretten betragte det som samarbejdschikane – og den ansvarlige forælder kan med forskellige midler forsøges tvunget til at udlevere.

Samarbejde betaler sig

En vigtig ting at være opmærksom på i hele forløbet om forældremyndighed, samvær og bopæl, er:
Familieretshuset og Familieretten lægger vægt på forældrenes vilje og evne til at samarbejde og dermed sørge for samvær med den anden forælder. Har der været tale om samværschikane, kan det for eksempel få indflydelse på afgørelsen, når Familieretten skal tage stilling til barnets bedste i forhold til forældremyndighed og bopæl.

Vores klienter siger

Jeg vil klart anbefale Tanja Graabæk til andre! Hun har været konkret, ærlig, effektiv, forstående og meget vejledende i vores snakke og mails.
Da hun var med til mødet satte hun mig super godt ind i sagerne og hjalp til, når jeg havde brug for hjælp til at huske eller få tingene sagt.
En meget faglig, empatisk og dygtig advokat!

Linette R.