Forældremyndighed
“Det er vigtigt for mig, at hver eneste sag om forældremyndighed eller bopæl, jeg arbejder med, bliver belyst til mindste detalje”

SAMVÆRSCHIKANE

Opstår der problemer med samværet? Kommer der hele tiden noget i vejen, når du skal se dit barn? Vil din tidligere partner ikke udlevere barnet til dig?
Du kan løbe ind i problemer med at få lov til at være sammen med dit barn, selvom der er lavet en samværsresolution. Sørg for at reagere hver gang, barnet bliver holdt tilbage fra samvær – du har ret til erstatningssamvær.

Du skal selv overholde alle aftaler om samvær. Kom til tiden, når du henter og bringer, så mindsker du eventuelle problemer med samværet. 
Samvær skal altid gennemføres, med mindre barnet ligger i sengen. Du kan forlange en lægeerklæring, hvis du er i tvivl, om barnet virkelig er sygt.

Hvis din tidligere partner saboterer samværet mellem dig og dit barn, så kontakt mig på tlf. 87 80 12 74 eller mail rh@advohus.dk. Jeg rådgiver dig om din situation og dine muligheder, uanset hvilke problemer du løber ind i med samværet. Jeg har haft mange sager med udgangspunkt i problemerne med samvær og kan hjælpe dig med din sag.

Sådan reagerer du, hvis samværet bliver forhindret

Den 1. oktober 2015 trådte skilsmissepakke 1, “chikanepakken”, i kraft.

Chikanepakken betyder, at samværsforælderen har ret til erstatningssamvær ugen efter, hvis bopælsforælderen aflyser samværet. Hvis du får aflyst weekenden sammen med dit barn på grund af bopælsforælderens sygdom eller ferie, har du altså ret til en erstatningsweekend ugen efter.

Erstatningssamværet skal være af samme omfang og tidsrum i den efterfølgende uge. Du skal gøre skriftligtkrav på erstatningssamvær lige efter aflysningen.

Automatisk erstatningssamvær gælder for alle samværsafgørelser, der er fastlagt efter 1. oktober 2015 eller hvis du og den anden forælder har vedtaget at følge lovændringen. Den nye regel om automatisk erstatningssamvær gælder ikke samvær i ferie- og helligdage.

Fogedretten

Bliver erstatningssamværet ikke overholdt, kan du kontakte fogedretten. Vedlæg en kopi af samværsresolutionen og beskriv, hvornår og hvordan samværet er blevet hindret. Fogeden kan først gå aktivt ind i en sag, når der er nægtet udlevering. Derfor kan du først kontakte fogedretten efter et ikke gennemført samvær, og ikke allerede ved truslen om det. Fogeden vil indkalde jer begge til et møde om problemstillingen.
Oplever du hindring af samvær flere gange uden gyldig grund, vil fogedretten betragte det som samarbejdschikane – og den ansvarlige forælder kan få dagsbøder pr. dag.

Samarbejde betaler sig

En vigtig ting at være opmærksom på i hele forløbet om forældremyndighed, samvær og bopæl, er:
Retten lægger vægt på forældrenes vilje og evne til at samarbejde og dermed sørge for samvær med den anden forælder. Har der været tale om samværschikane, kan det for eksempel få indflydelse på afgørelsen, når retten skal tage stilling til barnets bedste og til forældremyndighed og bopæl.

Kontakt mig, hvis du oplever chikane eller sabotage af samværet med dit barn – så hjælper jeg dig videre. Jeg kan også hjælpe dig med at fastsætte samvær eller sørge for, at samvær bliver overholdt - advokat Rasmus Hedegaard, tlf. 87 80 12 74 eller mail rh@advohus.dk