Med os ved din side er du sikker på, at alle muligheder bliver prøvet af – og at din sag præsenteres loyalt og ud fra dit og dit barns perspektiv.

Tanja Graabæk No.1

Jeg vil give Tanja Graabæk mine bedste anbefalinger - til enhver, der har brug for yderst professionel juridisk hjælp.
Den måde Tanja får bearbejdet det tunge, til tider uforståelige, juridiske sprog om til, at jeg som klient kan kan forstå det klart og tydeligt, er en egenskab, der ikke findes taknemmelige ord nok for.

Tanjas mange års erfaring på familieområdet kan mærkes specielt i højkonfliktsager, hvor jeg personligt har haft stor glæde af hendes kompetencer.

Mikkel H.

Gennemtvingelse af samvær

Indtil den 31. marts 2019 har det været Fogedretten, der har skullet gennemtvinge afgørelser om forældremyndighed, bopæl eller samvær. Afgørende var, om gennemtvingelse ville være til fare for barnets sjælelige eller legemlige sundhed – og der skulle rigtig meget til.

Nu er det Familieretten, der behandler sagerne. Familieretten er den afdeling under byretten, der arbejder med børnesager. Det er den ret, hvor barnet bor, der skal træffe afgørelsen.

Familieretten kan udskrive bøder

Er Familieretten i tvivl, fordi der er nye oplysninger eller andre ændringer, skal Familieretten overveje, om aftalen eller afgørelsen skal retur til Familieretshuset til en ny vurdering.

Vælger Familieretten at gennemtvinge samværet, men nægter den ene forælder fortsat at udlevere, kan der gives bøder. I sidste ende kan Familieretten gennemtvinge udleveringen med hjælp fra politiet – den forælder, der ikke vil udlevere, tilbageholdes. Her deltager altid en børnesagkyndig og en repræsentant fra kommunen, og forinden har børnesagkyndig rådgivning været forsøgt.

Mener du, at samvær er til skade for barnet?

Ønsker du derfor ikke at udlevere, eller får du nægtet udlevering af et barn? Så tag fat i os! Vi er Danmarks stærkeste team af familieretsadvokater og har specialiseret os i sager om samvær. Vi er seks advokater, der alle er specialister i børnesager, og vi har flere tusinde sager bag os.

Vi hjælper dig gennem møder, samtaler, børnesagkyndig undersøgelse og en eventuel sag ved Familieretshuset eller ved Familieretten. Med en advokat ved din side er du sikret et fornuftigt forløb, hvor dine interesser og særligt dit barns interesser bliver tilgodeset.

Mød dit familieretsteam her