Forældremyndighed
“Det er vigtigt for mig, at hver eneste sag om forældremyndighed eller bopæl, jeg arbejder med, bliver belyst til mindste detalje”

GENNEMTVINGELSE AF SAMVÆR

Hvis der er lavet en samværsresolution hos statsforvaltningen eller retten, men den forælder, der har barnet boende, alligevel ikke vil udlevere barnet, kan du få hjælp hos fogedretten. Henvend dig til fogedretten i den retskreds, hvor barnet bor. Fogedretten gennemtvinger ikke et samvær, hvis barnets sjælelige eller legemlige sundhed udsættes for alvorlig fare.

Hvis barnet ikke bliver udleveret efter samværet, kan du få fogedrettens hjælp til at få barnet tilbage.

Har I selv lavet en aftale om samvær, og den anden forælder ikke overholder den, kan I også benytte fogedretten til at få samværet gennemført. I aftalen skal der stå, at den kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

Mener du, at samvær er til skade for barnet, så kontakt mig, advokat Rasmus Hedegaard på tlf. 87 80 12 74 eller mail rh@advohus.dk. Jeg hjælper dig igennem møder, samtaler, børnesagkyndig undersøgelse, og en eventuel retssag. Med en advokat ved din side, er du sikret et fornuftigt forløb, hvor dine interesser og særligt dit barns interesser også bliver tilgodeset.