Forældremyndighed
“Det er vigtigt for mig, at hver eneste sag om forældremyndighed eller bopæl, jeg arbejder med, bliver belyst til mindste detalje”

SAMVÆR – HVOR MEGET OG HVORNÅR?

Loven fastsætter ikke faste regler for, hvor meget samvær der skal være – statsforvaltningen vil altid lave en konkret vurdering med udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet. Hvis den forælder, der har ret til samvær ikke ønsker det, eller kun i begrænset omfang, kan han eller hun ikke tvinges til det.
Nogle gange skal samværet være overvåget, og i ganske særlige tilfælde kan samvær blive ophævet, men det er sjældent. Statsforvaltningen vægter barnets og forældrenes ret til kontakt meget højt.

Der er nogle standarder for samvær, som ofte bliver fulgt, hvis der ikke er særlige grunde, der taler imod det. Det kan være weekend-samvær, men statsforvaltningen fastsætter også deleordninger, hvor barnet bor skiftevis en uge hos hver af forældrene. Det  kræver dog, at forældrene bor tæt på hinanden, og som udgangspunkt, at forældrene er rimelig gode til at samarbejde.

Samvær med større børn, hvor forældrene bor langt fra hinanden

  • Hver anden weekend fra fredag eftermiddag til søndag aften eller mandag morgen.
  • Evt. en hverdag i den uge, hvor der ikke er weekendsamvær - nogle timer om eftermiddagen/aftenen, eller til den efterfølgende morgen, hvis det praktisk kan lade sig gøre.
  • Tre uger i sommerferieperioden.
  • Nogle dage i jule-/nytårsperioden. Barnet skiftes til at være hos forældrene juleaften hvert andet år og tilsvarende med nytårsaften.
  • Nogle dage i påsken hvert år, eller hele påsken hvert andet år.
  • Enten nogle dage i vinter- og efterårsferien, eller skiftevis hele vinterferien eller hele efterårsferien.

Samvær med små børn

Samværet med små børn kan være begrænset til få timer ad gangen, alt afhængig af barnets alder.
Hvis du har boet sammen med barnet i nogle måneder og været med i den daglige omsorg, vil du for det meste få ret til samvær, hvis du søger om det i umiddelbar forbindelse med din flytning – med udgangspunkt i, at det er bedst for barnet, at I bevarer forbindelsen trods din flytning.

Har du som far ikke boet sammen med barnet, vil du sandsynligvis ikke få samvær alene med barnet, i hvert fald de første fire måneder. Det er for at give mor og barn ro til at opbygge deres forhold. Kontinuitet for mor og barn vægtes højt, og barnet har i den alder ikke godt af at blive overladt til en person, som barnet ikke kender indgående, og som moderen ikke har lyst til at overdrage det til. En konkret vurdering kan medføre, at samværet først kommer i gang endnu senere end de fire måneder.

Hvis forældrene ikke har boet sammen i en længere periode i forbindelse med barnets fødsel, skal barnet typisk være mindst 2½ år, før der bliver tale om samvær med overnatning. Er barnet vant til at blive passet af andre, eller af dig som forælder, kan en konkret vurdering dog medføre samvær med overnatning på et tidligere tidspunkt. Hvis du ikke har fået ret til weekendsamvær med overnatning, kan du typisk heller ikke få feriesamvær med overnatning. Så kan der i stedet blive samvær i flere dage, men med overnatning hos den anden forælder.

Weekendsamvær

Weekendsamvær bliver oftest fastsat til hver anden weekend. Nogle gang kun hver tredje weekend. Det kan for eksempel være, hvis I bor meget langt fra hinanden.
Normalt kan du få samvær med overnatning, når barnet er 9-12 måneder gammelt. Har I boet sammen og flytter fra hinanden, kan samvær med overnatning ske på et tidligere tidspunkt – hvis du hidtil har taget dig meget af barnet.

Hverdagssamvær

Hverdagssamvær er samvær på en eller flere hverdage i den uge, hvor barnet ikke er på weekend hos dig. Det vil ofte være med overnatning, så du kan aflevere barnet i skole eller institution næste morgen. Den geografiske afstand mellem forældrene eller forældrenes arbejdsforhold kan dog forhindre samvær på hverdage.

Sommerferieperioden

To eller tre ugers sammenhængende samvær er almindeligt i sommerferien, hvis barnet ikke er helt lille. Det er altid en konkret vurdering, om barnet er klar til et så langt samvær. Eventuelt kan der foregå en gradvis optrapning af samværet i sommerferien. For det meste skal I selv finde ud af, hvilke uger, I hver især skal have barnet. Statsforvaltningen fastsætter udelukkende, hvor mange ugers samvær, der skal være i sommerferien, men ikke hvornår, da de fleste ikke har ferie i faste uger. Statsforvaltningen kan dog bestemme, hvem der vælger ferieuger først. Herefter vælger I konkrete ferieuger på skift de følgende år.

Statsforvaltningen går ikke ind i en konkret diskussion af, hvornår samværet skal foregå, hvis I bliver uenige. Faste uger kan være en god idé, eller I kan skiftes til vælge først. Hvis I ikke kan blive enige om ferier og helligdage, så kontakt statsforvaltningen i god tid, mindst tre måneder før ferien/helligdagen.

Weekendsamvær falder væk i alle skoleferier, uanset om det er samværsforælderen eller bopælsforælderen, der holder ferie med barnet. På den måde har begge forældre mulighed for at være sammen med barnet i en længere sammenhængende periode.