Vi kan være med dig hele vejen. Du slipper for at holde styr på formalia og paragraffer og er sikret en person, der er fuldt og helt på din side.

Vores klienter siger

Jeg kan uden at blinke med øjnene give Rasmus mine varmeste anbefalinger, både som menneske og advokat. I min verden er begge dele ret essentielle i de her ofte meget følsomme familieretssager.

Rasmus er super skarp på juraen og krydret med hans rationelle og ordentlige, ikke konfliktskabende tilgang, har jeg og mine børn været i de bedste hænder her.

Carina H.K.

Forældremyndighed
- fælles eller fuld

Som udgangspunkt har alle forældre fælles forældremyndighed, om I er gift eller ej. Alle instanser, I kommer i kontakt med i sager om jeres børn, samvær, bopæl eller forældremyndighed, vil stræbe efter, at I har fælles forældremyndighed. Med fælles forældremyndighed skal I kunne blive enige om væsentlige beslutninger, der vedrører jeres fælles barn. Kan I ikke blive enige, eller ønsker én af jer at have forældremyndigheden alene, kan du vælge at føre en retssag om forældremyndighed.

Forældremyndighed - når I er gift

Forældre, der er gift ved barnets fødsel eller gifter sig senere, har fælles forældremyndighed. Har I været gift de seneste 10 måneder inden barnets fødsel, har I fælles forældremyndighed.

Er I separeret ved barnets fødsel, har moderen forældremyndigheden alene, med mindre faren har anerkendt at være barnets far eller er blevet dømt til at være barnets far. Eller hvis forældrene har underskrevet en erklæring om at varetage omsorgen og ansvaret for barnet sammen.

Forældremyndighed - når I ikke er gift

Forældre, der ikke er gift, har fælles forældremyndighed, hvis de har aftalt det - eller hvis de har underskrevet en erklæring om at varetage omsorgen og ansvaret for barnet sammen. Der er fælles forældremyndighed, hvis faren har anerkendt at være barnets far eller er blevet dømt som far til barnet, og forældrene har boet på samme folkeregisteradresse inden for de seneste 10 måneder. I alle andre tilfælde får moren fuld forældremyndighed.

Ophævelse af fælles forældremyndighed

Der er håb for de forældre, hvor samarbejdet ganske enkelt er elendigt. Familieretten kan ophæve den fælles forældremyndighed, hvis den vurderer, at forældrene ”ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste”. Det er altid en konkret vurdering, som handler om, hvor godt – eller hvor dårligt – forældrene kommunikerer med hinanden, og de konsekvenser det har for barnet.

Andre grunde til ophævelse af den fælles forældremyndighed kan være vold mellem forældrene eller vold mod barnet – eller at en af forældrene er uegnet som forælder på grund af psykiske vanskeligheder.

Brug for en advokat til en snak om dine rettigheder ved fælles forældremyndighed?

Kontakt os, hvis du har brug for en snak om din situation og dine rettigheder, når det handler om forældremyndighed. Vi er et stærkt team med seks specialiserede familieretsadvokater, der er klar til at hjælpe med din sag – og du får selvfølgelig din egen advokat – og resten af teamet som backup.

Vi kan være med både i Familieretshuset og Familieretten. Du slipper for at holde styr på formalia og paragraffer og er sikret en advokat, der er fuldt og helt på din side, og som kan stille de rigtige spørgsmål.