Forældremyndighed
“Jeg kan være med dig hele vejen. Du slipper for at holde styr på formalia og paragraffer og er sikret en person, der er fuldt og helt på din side.”

FORÆLDREMYNDIGHED - FÆLLES ELLER FULD

Som udgangspunkt har alle forældre fælles forældremyndighed, om I er gift eller ej. Alle instanser, I kommer i kontakt med i sager om børn, samvær og forældremyndighed, vil stræbe efter, at I så vidt muligt har fælles forældremyndighed.  Med fælles forældremyndighed skal I kunne blive enige om væsentlige beslutninger, der vedrører jeres barn. Kan I ikke blive enige, eller ønsker én af jer at have forældremyndigheden alene, skal I i første omgang altid til møde i statsforvaltningen.

Forældremyndighed - når I er gift

Forældre, der er gift ved barnets fødsel eller gifter sig senere, har fælles forældremyndighed. Hvis I som forældre har været gift med hinanden de seneste 10 måneder inden barnets fødsel, har I fælles forældremyndighed. Er I separeret ved barnets fødsel, har moderen dog forældremyndigheden alene. Med mindre faren har anerkendt at være barnets far eller er blevet dømt til at være barnets far - eller hvis forældrene har underskrevet en erklæring om at varetage omsorgen og ansvaret for barnet sammen.

Forældremyndighed - når I ikke er gift

Forældre, der ikke er gift, har fælles forældremyndighed, hvis de har aftalt det - eller hvis de har underskrevet en erklæring om at varetage omsorgen og ansvaret for barnet sammen. Der er fælles forældremyndighed, hvis faren har anerkendt at være barnets far eller er blevet dømt som far til barnet, og forældrene har boet på samme folkeregisteradresse inden for de seneste 10 måneder. I alle andre tilfælde får moren fuld forældremyndighed alene.

Brug for en advokat til en snak om dine rettigheder ved fælles forældremyndighed?

Kontakt mig, advokat Rasmus Hedegaard, hvis du har brug for en snak om din situation og dine rettigheder, når det handler om forældremyndighed. Jeg kan være med både i statsforvaltningen og i retten. Du slipper for at holde styr på formalia og paragraffer og er sikret en person, der er fuldt og helt på din side, og som kan stille de rigtige spørgsmål.

Ophævelse af fælles forældremyndighed 

Der er håb for de forældre, hvor samarbejdet ganske enkelt er elendigt. Retten kan ophæve den fælles forældremyndighed, hvis den vurderer, at forældrene ”ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste”. Der er tale om en konkret vurdering, som handler om, hvor godt – eller hvor dårligt – forældrene kommunikerer med hinanden, og hvilke konsekvenser det har for barnet.

Andre grunde til ophævelse af den fælles forældremyndighed kan være vold mellem forældrene eller vold mod barnet -  eller at en af forældrene er uegnet som forælder på grund af psykiske vanskeligheder.

Barnet skal inddrages i afgørelsen af forældremyndighedssager

Hvis du og din tidligere partner ikke er enige om forældremyndighed, bopæl eller samvær, skal barnet altid inddrages og høres. Der er ingen aldersgrænse for, hvornår barnet kan blive hørt – det er op til statsforvaltningen eller retten at vurdere, hvordan barnets perspektiv bedst belyses. Typisk bliver alle børn, der er fyldt syv år, hørt. Det kan for eksempel være gennem samtaler eller børnesagkyndige undersøgelser. Barnet kan dog vælge ikke at udtale sig. Barnet kan også vælge, at I som forældre ikke skal have at vide, hvad barnet har fortalt.

Det kan være en stor belastning for et barn at udtale sig for eller imod sin far og mor. Det vil altid være børnesagkyndige, for eksempel psykologer, der tager sig af samtalen med barnet, og barnets tarv vil være i centrum. Samtalen foregår ikke i en retssal, men i et lokale, der er noget mere børnevenligt. Det er min erfaring, at børn tit kan være naturligt nervøse inden en samtale, men heldigvis fortæller de fleste børn efterfølgende, at oplevelsen var okay, og at de er glade for at være blevet hørt.
Er barnet fyldt 10 år, kan det selv bede statsforvaltningen om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.