Forældremyndighed
“Det er vigtigt for mig, at hver eneste sag om forældremyndighed eller bopæl, jeg arbejder med, bliver belyst til mindste detalje”

Samværsresolution

Du har (næsten) altid ret til samvær med dit barn. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om du har del i forældremyndigheden eller ej. Kun i helt særlige tilfælde, kan en forælder nægtes samvær med sit barn.

Statsforvaltningen vil i første omgang forsøge at få jer til at nå en enighed om samvær. Lykkes det ikke, kan statsforvaltningen pålægge rammer for samværet – det kaldes en samværsresolution. Der skal meget tungtvejende grunde til, før du ikke får ret til samvær.

Det tager typisk  mellem 3 og 8 måneder, før samværsresolutionen er på plads. Din tidligere partner vil blive hørt om dine ønsker til samvær med barnet.  I det hele taget skal du være opmærksom på, at din tidligere partner har krav på aktindsigt i det materiale, du lægger ved ansøgningen. 

Det kan være en god idé at lade statsforvaltningen selv spørge skoler, institutioner og lignende, i stedet for selv at indhente udtalelser. Hvis udtalelserne er énsidige, bliver de ikke taget med i overvejelserne.
Samvær kan fastsættes med søskende eller bedsteforældre, hvis barnet har meget lidt eller intet samvær med den anden forælder.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen fra statsforvaltningen, kan du klage til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. Klager sendes til statsforvaltningen.

Alle afgørelser om samvær træffes af statsforvaltningen.