Vores samarbejde er baseret på tillid, faglighed og ordentlighed. Du kan regne med, at vi er ærlige over for dig – og at vi siger til, hvis du har en dårlig sag.

Dækker din retshjælpsdorsikring

Få forsikringsselskaber – og der bliver færre og færre – giver dækning til retssagsbehandling af spørgsmålet om børns bopæl.

Ingen forsikringsselskaber giver dækning til sager om forældremyndighed, samvær og bopæl eller til behandlingen af sager i Familieretshuset.

Er du i tvivl, om du kan få fri proces, eller om dit forsikringsselskab dækker, så tag fat i os. Vi har erfaring fra flere tusind sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Ring til os på 87 80 12 66 – vi ved, hvor man kan være heldig at få lidt dækning fra forsikringsselskaber – og kan hjælpe dig videre.

Fri proces i sager om forældremyndighed?

Kan du få fri proces eller dækning fra dit forsikringsselskab?

Hvis din sag om forældremyndighed, bopæl, samvær eller andre sager om børn ender i Familieretten (den del af byretterne, der behandler sager om børn), kan du ofte få fri proces.

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, før du kan få fri proces i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

1. Økonomiske betingelser

Staten betaler dine omkostninger, hvis dit indtægtsgrundlag ikke overstiger 329.000 kr. Beløbet forhøjes med 57.000 kr. for hvert barn, som bor hos dig eller forsørges af dig.

Eksempel: Du bor alene med tre børn. Så du kan tjene 329.000 + 3 gange 57.000 om året = kr. 500.000 om året eller under – og få fri proces.

Om du har en samlever eller er gift igen betyder ingenting for fri proces. Din eventuelle samlevers indkomst er IKKE afgørende. Det er en særregel ved børnesager, at det kun er din indkomst, der tæller.

Du kan kun få fri proces til den del af sagen, der foregår i Familieretten og altså ikke til sager i Familieretshuset. Familieretshuset kan beskikke en advokat i særlige tilfælde, hvis sagen er juridisk kompleks. Det forudsætter, at du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.

Lyder det kompliceret? Tag fat i os, så hjælper vi med at rede trådene ud.

2. Det må ikke være en sag, du starter, og som har været afgjort før.

Familieretten giver dig kun fri proces til en ”ny” sag, der ikke er afgjort før.

Søger du at få ændret en tidligere afsagt dom mellem jer om det samme barn, eller handler det om en tidligere aftale, I har indgået om samme barn, kan Familieretten ikke give fri proces.

Du kan i stedet søge om fri proces ved Civilstyrelsen. Men erfaringen er desværre, at Civilstyrelsen sjældent giver fri proces.

Er du sagsøgt – og ikke sagsøger – og det er den anden part, der har startet sagen, kan du stadig få fri proces.