Vi kender systemet og paragrafferne og ved, hvilke oplysninger vi skal inddrage, og hvilke oplysninger der blot forstyrrer billedet i forhold til domstolene.

Alle sager starter i Familieretshuset

Alle familieretlige sager starter i Familieretshuset, som sagsbehandler sagerne efter grønt, gult eller rødt spor – enkle, mindre enkle og komplekse. Derefter indbringes sagerne for Familieretten.

Brug for advokathjælp?
Ring til os på 87 80 12 66 - vi er klar til at hjælpe med din sag.

Velkommen til Familieretten - når forældre går fra hinanden

Familieretten

Familieretten træffer afgørelse i de komplekse sager, hvor der er et højt konfliktniveau mellem forældrene, eller hvor der er vold eller misbrug ind over.

Det er Familieretten, der træffer afgørelser i sager om barnets bopæl, forældremyndighed, samvær, tvangsfuldbyrdelse af samvær, bopæl og forældremyndighed.

Familieretten skal sikre en samlet løsning for familien ved at behandle forskellige familieretlige sager sammen. Familieretten kan vælge at sende en sag tilbage til Familieretshuset til yderligere behandling og konfliktløsning.

Familieretten samarbejder med Børneenheden, som afholder børnesamtaler og udfærdiger børnesagkyndige undersøgelser og erklæringer.

Familieretten hører under landets 24 byretter.

Det er også Familieretten, som står for tvangsfuldbyrdelse af afgørelser og aftaler om samvær, bopæl og forældremyndighed, hvis den ene forælder for eksempel ikke vil udlevere barnet til den anden.