Forældremyndighed
“Jeg kan være med dig hele vejen. Du slipper for at holde styr på formalia og paragraffer og er sikret en person, der er fuldt og helt på din side.”

HVAD ER DINE RETTIGHEDER, NÅR DU IKKE HAR FORÆLDREMYNDIGHEDEN?

Den forælder, der ikke har forældremyndigheden, har også rettigheder. Der er for eksempel arveret, og du har ret til samvær med barnet.
Du har ret til samvær, uanset om du har del i forældremyndigheden eller ej.

Du har ret til orientering om barnets forhold

Har du ikke forældremyndighed over dit barn, har du ret til at blive orienteret om barnets forhold fra skole, børneinstitution, social- og sundhedsvæsenet, læger, tandlæger og private sygehuse – hvis du anmoder om det. Du har også ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis skole eller børneinstitution opbevarer dem. De må ikke udlevere fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren.

Du kan blive nægtet adgang til orientering og dokumenter om dit barn

Alle institutioner m.v. kan nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold, hvis de antager, at det kan være til skade for barnet.
I særlige tilfælde kan Statsforvaltningen fratage dig, der ikke har forældremyndigheden, adgang til at få orientering og få udleveret dokumenter om barnet. Det kan være efter anmodning fra den forælder, der har forældremyndigheden eller fra institutioner m.v., der har kontakt med barnet. Afgørelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor eksempelvis institutionen modtager meddelelse om afgørelsen fra Statsforvaltningen.

Uden del i forældremyndigheden har du ikke ret til at deltage i sociale aktiviteter i skole og daginstitution

Forældre uden del i forældremyndigheden har ikke længere ret til at blive orienteret om og deltage i generelle sociale aktiviteter i barnets institution eller på barnets skole. Barnets institution eller skole har ikke pligt til at orientere en forælder uden del i forældremyndigheden om generelle sociale aktiviteter. Du kan selvfølgelig stadig blive orienteret om og deltage i aktiviteterne, hvis du aftaler det med den anden forælder. Det er fra denne forælder, at du skal have besked om eventuelle arrangementer.

Hvis du ikke er tilfreds med dine muligheder for at deltage i sociale aktiviteter på barnets skole eller daginstitution, skal du løse problemet med den anden forælder: Ansøger du om samvær med barnet for at kunne deltage i generelle sociale arrangementer, vil det normalt blive afvist af Statsforvaltningen som et detailspørgsmål, forældrene selv må løse.

Brug for advokathjælp til ændring af forældremyndighed?

Kontakt mig, advokat Rasmus Hedegaard, hvis du oplever problemer med dine rettigheder som forælder uden del i forældremyndigheden. Jeg har stor erfaring med sager om forældremyndighed, bopæl og samvær og kan rådgive dig om dine muligheder. Jeg er ved din side gennem hele sagen, så dit perspektiv bliver inddraget i behandlingen af sagen gennem alle instanser.