Vi kan være med dig hele vejen. Du slipper for at holde styr på formalia og paragraffer og er sikret en person, der er fuldt og helt på din side.

Er du ikke tilfreds med dine muligheder?

Hvis du ikke er tilfreds med dine muligheder for at deltage i sociale aktiviteter på barnets skole eller daginstitution, skal du løse problemet med den anden forælder.
Ansøger du i stedet om samvær med barnet for at kunne deltage i generelle sociale arrangementer, vil det normalt blive afvist som et detailspørgsmål, forældrene selv må løse.

Vores klienter siger

Rasmus Hedegaard får mine allerstørste anbefalinger. Rasmus er utrolig empatisk, dybt proffesionel og kniv skarp.
Rasmus var fantastisk til at lede mig igennem den jungle, som jeg følte det var. Han sørgede for at jeg vandt, både i byret og landsret.
Mere fleksibel, 'nede på jorden' og behageligt menneske skal man lede længe efter.
Jeg anbefaler Rasmus til alle der måtte have brug for en advokat!

Tanja K.N.

Hvad er dine rettigheder, når du ikke har forældremyndigheden?

Selvom du ikke har forældremyndigheden over dit barn, har du stadig rettigheder. Der er for eksempel arveret og ret til samvær med barnet. Som helt klart udgangspunkt har du ret til samvær, uanset om du har del i forældremyndigheden eller ej.

Du har ret til at blive orienteret om barnets forhold

Har du ikke forældremyndighed over dit barn, har du ret til en gang i mellem at blive orienteret om barnets forhold fra skole, børneinstitution, social- og sundhedsvæsenet, læger, tandlæger og private sygehuse – hvis du anmoder om det. Du har også ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis skole eller børneinstitution opbevarer dem. De må dog ikke udlevere fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren.

Du kan blive nægtet adgang til orientering og dokumenter om dit barn

Alle institutioner m.v. kan nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold, hvis de antager, det kan være til skade for barnet. I særlige tilfælde kan du, der ikke har del i forældremyndigheden, derfor blive nægtet adgang til at blive orienteret eller få udleveret dokumenter om barnet. Det kan være efter anmodning fra den forælder, der har forældremyndigheden eller fra institutioner m.v., der har kontakt med barnet. Afgørelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor institutionen modtager meddelelse om den.

Uden del i forældremyndigheden har du ikke ret til at deltage i sociale aktiviteter i skole og daginstitution

Forældre uden del i forældremyndigheden har ikke længere ret til at blive orienteret om og deltage i generelle sociale aktiviteter i barnets institution eller på barnets skole. Barnets institution eller skole har ikke pligt til at orientere en forælder uden del i forældremyndigheden om generelle sociale aktiviteter.

Du kan selvfølgelig stadig blive orienteret om og deltage i aktiviteterne, hvis du aftaler det med den anden forælder. Det er fra denne forælder, at du skal have besked om eventuelle arrangementer.