Vi kender systemet og paragrafferne og ved, hvilke oplysninger vi skal inddrage, og hvilke oplysninger der blot forstyrrer billedet i forhold til domstolene.

Sagen kan komme tilbage til Familieretshuset

Er Familieretten i tvivl, fordi der er nye oplysninger eller andre ændringer i sagen, skal Familieretten overveje, om aftalen eller afgørelsen skal retur til Familieretshuset til en ny vurdering.

Hvis dommen ikke overholdes - tvangsfuldbyrdelse af samvær, bopæl og forældremyndighed

Indtil den 31. marts 2019 var det Fogedretten, der skulle gennemtvinge afgørelser om samvær, bopæl og forældremyndighed. Afgørende var, om det ville være til fare for barnets sjælelige eller legemlige sundhed at gennemtvinge eller tvangsfuldbyrde afgørelsen – og der skulle rigtig meget til.

Nu er det Familieretten, der behandler sagerne, og det er den ret, hvor barnet opholder sig, der træffer afgørelsen.

Det er ikke længere ”oldtidsbegreberne” om sjælelig og legemlig sundhed, der afgør sagen. Det nye kriterie er, at gennemtvingelse af samvær skal ske under hensyn til barnet og skal varetage barnets bedste. Gennemtvingelse af samværet skal altså ske for barnets skyld, og ikke for en forælders skyld. Barnet skal skånes for at være i en langvarig loyalitetskonflikt.

Familieretten kan udskrive bøder

Hvis Familieretten vælger at samværet skal gennemtvinges, og den ene forælder stadig nægter at udlevere barnet, risikerer denne forælder at få bøder.

I sidste ende kan Familieretten gennemtvinge udleveringen med hjælp fra politiet, men ikke før man har forsøgt sig med børnesagkyndig rådgivning. Ved gennemtvingelse af samværet med politiets hjælp tilbageholdes den forælder, der ikke vil udlevere, og en børnesagkyndig og en repræsentant fra kommunen er med til at afhente barnet.

Vi er klar til at hjælpe!

Oplever du problemer med samvær, enten fordi du ikke får lov til at se dit barn, eller fordi du ikke ønsker at aflevere barnet til den anden forælder, så tag fat i os nu!

Vi er et stærkt team på seks familieretsspecialister, der brænder for børnesagerne og som står klar til at hjælpe med din sag. Vi sørger for, at din side af historien bliver hørt, og at dine og dit barns rettigheder bliver overholdt.