“Vi kan være med dig hele vejen. Du slipper for at holde styr på formalia og paragraffer og er sikret personer, der er fuldt og helt på din side.”
Familieretshuset tilbyder konfliktmægling og hjælp til forældre, og Familieretshusets Børneenhed yder støtte og rådgivning til børn, samt foretager børnesagkyndige undersøgelser og børnesamtaler.

Nyt skilsmissesystem

1. april 2019 trådte et nyt skilsmissesystem trådte i kraft. I det nye skilsmissesystem får du en samlet indgang til systemet – Familieretshuset – et tværfagligt samarbejde mellem de forskellige myndigheder og Familieretten, som er en del af byretterne og tager sig af familieretlige afgørelser.

Den 31. marts 2019 lukker Statsforvaltningen, og alle nye sager om forældremyndighed, bopæl og samvær starter i Familieretshuset. Har du allerede en sag kørende ved Statsforvaltningen, bliver den overtaget af Familieretshuset og behandles efter de nye regler.

Samarbejde efter skilsmisse og delt bopæl

Som en del af det nye skilsmissesystem, er reglerne i ægteskabsloven ændret, så forældre med fællesbørn ikke længere kan få en straks-skilsmisse. Der er indført en refleksionsperiode på tre måneder, hvor forældrene skal deltage i det digitale læringsforløb "Samarbejde efter skilsmisse" (SES).

Delt bopæl

En anden ændring er, at jeres børn automatisk har delt bopæl de første tre måneder, efter I er gået fra hinanden, med mindre I er enige om andet. Det er for at skabe ro for barnet. I de tre måneder kan du indlede en sag om samvær ved Familieretshuset, men ikke en sag om bopæl.

Hvis I er enige om det og har fælles forældremyndighed, kan I aftale delt bopæl, som I kan anmelde til Familieretshuset og registrere i Folkeregistret. Delt bopæl betyder, at I skal kunne blive enige om dagligdagsbeslutninger for barnet.

I kan godt aftale delt bopæl, selvom I ikke har aftalt deleordning. I aftalen kan I fastsætte betingelser, for eksempel en aftale om, at I skal bo tæt på hinanden eller andet.

Grønne, gule og røde sager

Familieretshuset screener nye henvendelser og inddeler sagerne i tre spor; enkle sager (grønne sager), mindre enkle sager (gule sager) og komplekse sager (røde sager) afhængig af forældrenes enighed, konfliktniveau og særlige problematikker.

Familieretshuset behandler de enkle sager og træffer afgørelser i nogle af de mindre enkle sager, mens sager om bopæl, forældremyndighed og indgribende samvær bliver sendt til afgørelse i Familieretten. De komplekse sager forberedes og oplyses i Familieretshuset, og sendes til afgørelse i Familieretten.