“Det er vigtigt for mig, at hver eneste sag om forældremyndighed eller bopæl, jeg arbejder med, bliver belyst til mindste detalje”
I dag - den 1. april 2019 - åbnede det nye skilsmissesystem dørene. For fremtiden hedder Statsforvaltningen ”Familieretshuset” og domstolene får en ny afdeling, der skal behandle de familieretlige sager inkl. tvangsudleveringssagerne: ”Familieretten”. Det nye skilsmissesystem er i grove træk som følger:

Familieretshuset er en tragt, hvor alle sager hældes ned i. Herefter fordeles sagerne afhængigt af konfliktniveau og sværhedsgrad. De grønne sager (simple sager) og gule sager (mildt konfliktniveau) behandles videre i Familieretshuset, og klager over afgørelser i disse sager behandles af Familieretten (klagefrist: 4 uger). De røde sager (højt konfliktniveau og sociale udfordringer mv.) behandles af Familieretten, og klager over afgørelser i disse sager behandles af landsretten (ankefrist: 4 uger).

Der er mulighed for fri proces til alle sager, der behandles ved familieretten, samt alle sager ved Familieretshuset, som startes på kommunens foranledning.

Vi står i advokatfirmaet Strauss & Garlik klar til at hjælpe jer med alle sager i det nye skilsmissesystem.